Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ครอบครัว 4 ส เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 ต.ล.2561

พิมพ์ PDF

“ ครอบครัว 4 ส”  (สื่อสาร สร้างสุข )  เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน   พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

·      นาย กิตติวินท์ หาญศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง  

·      นางสาว ปิยากร ปิยสุทธิ์ ครูสอนดนตรี

 ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท   

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

10 ตุลาคม 2561


   

รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชสมบัติเพราะเหตุใด

พิมพ์ PDF

 

การสร้างเยาวชนตามยุทธศาสตร์ชาติ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2561

พิมพ์ PDF

“การสร้างเยาวชนตามยุทธศาสตร์ชาติในกรอบเศรษฐกิจพอเพียง”  เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 (ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

·      นาย กิตติวินท์ หาญศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง  

·      นางสาว ปิยากร ปิยสุทธิ์ ครูสอนดนตรี

·      อาจารย์ ธนพงศ์ หลักนครพล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

 ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท   

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

3 ตุลาคม 2561


 


หน้า 1 จาก 422
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 739
Content : 2190
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4164507

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า