thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 16082560

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 18:24 น.
 

เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 16 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น ประเด็น "ทัศนคติที่ควรเปลี่ยนเกี่ยวกับการคลอดบุตร

พิมพ์ PDF

ขอเชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน”  ออกอากาศสดทางช่อง WBTV  ทุกคืนวันพุธเวลา 19.00-20.00 น รายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสังคมไทย

สำหรับรายการวัน พุธที่ 16 สิงหาคม 2560  ได้รับเกียรติจาก คุณหมอ เทพ เวชวิสิฐ นางอารี พรรัตน์ และนางแพรวนภา หุยเสนา จะมาร่วมเสวนาประเด็น “ทัศนคติที่ควรจะเปลี่ยนเกี่ยวกับการคลอดบุตร”

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง Internet ได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com  

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท


16 สิงหาคม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 00:20 น.
 

จากรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน สู่ ศาสตร์พระราชา สู่พัฒนาอย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน สู่ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการเสวนาเพื่อความรู้ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็นต่อเนื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ผลกระทบต่อความมั่นคงในสายอาชีพคนไทย" ออกอากาศสดวันพุธที่ 26 กรกฎาคม และต่อยอดในประเด็นเดียวกันในวันพุธที่ 2 สิงหาคม และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความมั่นคงของสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร สู่การแถลงของนายกรัฐมนตรี "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ทางสถานีรวมการเฉพาะกิจในคืนวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เจ้าของ รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน รายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทย  ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV เป็นประจำทุกคืนวันพุธ  เวลา 19.00-20.00 น ตั้งแต่วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 รายการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ได้แก่รายการเสวนาต่อเนื่องประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความยั่งยืนของสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร " เนื่องจากประเด็นและสาระในการเสวนาที่ออกในรายการทั้ง 3 ครั้งติดต่อกัน ในวันที่ 26 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และ วันที่ 9 สิงหาคม  2560 ได้รับการตอบโจทย์จากทางรัฐบาล ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำมาแถลงในรายการพบประชาชนทุกวันศุกร์ ออกอากาศในวันที่ 11 สิงหาคม 2560             “ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นและสาระตอบโจทย์ของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ทุกประการ โปรดติดตามรับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ทั้งสามตอนที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และติตามรับชม "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"  วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ได้ตาม link ด้านล่างนี้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  onair  26072560 : https://youtu.be/SfUNybcri5I

วันที่ 2 สิงหาคม 2560  เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 02082560 : https://youtu.be/7FUsODRZD2Y

วันที่ 9 สิงหาคม 2560  เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 09082560 : https://youtu.be/1DCxTi7lOFc?t=1s

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน onair 11082560 : https://youtu.be/T3INgcQqDtA?t=1s

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

12 สิงหาคม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 14:32 น.
 

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 11 สิงหาคม 2560

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09:46 น.
 

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 09082560 "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับ ผลกระทบ ต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความมั่นคงของสถาบันหลัก ได้อย่างไร

พิมพ์ PDF

เชิญชมรายการย้อนหลัง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความมั่นคงของสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 12 ส.ค.2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09:16 น.
 


หน้า 7 จาก 391
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 276
Content : 2005
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3828910

facebook

Twitter


บทความเก่า

ความคิดเห็น