Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เรียนรู้ในครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

พิมพ์ PDF

  “การเรียนรู้ในครอบครัว”

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  พุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 19.00 – 20.00 (ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ ดร.รวิช ตาแก้ว

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้