Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เทคโนโลยีจีน

พิมพ์ PDF

“บริษัทเทคโนโลยีจีน”รุกการท่องเที่ยวของต่างชาติในไทย เปิดตัวโครงการ “Diamond   Travel  Internation Chain”เชื่อจะเชื่อมผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์,พล.ท.สราวุธ กาพย์เดโช ,นายพิสิฐไชย ตัณวรรณวิชช์ ร่วมงาน ประชุมสุดยอด Asia-Pacific Forum เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการในด้านบริการการท่องเที่ยวที่ทันสมัยที่สุดในโลก โครงการ Royal Diamond Internation Tourism chain ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการหารือในประเด็นที่ประเทศไทยได้มีการตั้งกฏหมายขึ้นเพื่อรองรับเหรียญดิจิตอล เทคโนโลยีแอ็ฟพลิเคชั่น สมัยใหม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการ

โดย บริษัท เทคโนโลยีจีน กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เทคโนโลยี แอ็ปพรีเคชั่น ของบริษัทเทคโนโลยี จีน ที่ทันสมัย ได้รับความสนใจจากประเทศไทย ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เทคโนโลยี เกี่ยวกับแอ็ฟพลิเคชั่นในการต่างๆ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการ  ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ดังนั้น เทคโนโลยี แอ็ปพรีเคชั่น ที่บริษัท เทคโนโลยีจีน จึงได้เปิดตัวโครงการ Diamond   Travel  Internation Chain / โครงการ Royal Diamond Internation Tourism Chain  ขึ้นมาจากการท่องเที่ยวของไทย โดยที่จะเชื่อมผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย  เพื่อให้การหาข้อมูลเปิดกว้างและโปร่งใสมากขึ้น ภายในระบบที่ยุติธรรมเท่าเทียม  ให้ห่วงโซ่นี้เดินไปในทางที่ดี  จากนั้นทำให้ระบบการท่องเที่ยวไทยเกิดขึ้น ในทางที่ดี  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของ บริษัทฯ จะเป็นระบบลำสมัยเข้าสู้ โลกยุคใหม่ไร้เงินสด  ทางบริษัท  Diamond   Travel  Internation  เกิดขึ้นในประเทศไทย  ที่ทรัพยากรการและสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์  ทำตามกฎของรัฐบาลไทยอย่างกระตือรือร้น  เพื่อพัฒนาและกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย  

ทั้งนี้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ได้พูดกล่าวต้อนรับการมาลงทุนการท่องเที่ยวของนักลงทุนจีนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และได้มองเห็นคุณค่าของ Diamond Travel International Chain เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระบบที่ดีขึ้น

 

ยกระดับภูมิปัญญาไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

พิมพ์ PDF

   

การศีกษาไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ

พิมพ์ PDF

   


หน้า 7 จาก 425
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2376
Content : 2331
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4979887

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า