thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26072560 คุณธีร์ นันทวริศ

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2560 เวลา 23:09 น.
 

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 สิงหาคม "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความมั่นคงในสายอาชีพของคนไทยอย่างไร"

พิมพ์ PDF

ขอเชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน”  ออกอากาศสดทางช่อง WBTV  ทุกคืนวันพุธเวลา 19.00-20.00 น รายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสังคมไทย

สำหรับรายการคืนนี้วัน พุธที่ 2 สิงหาคม 2560  ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท  ดร.แสน ชฎารัมย์ คุณธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง  จะมาร่วมเสวนา กับแขกรับเชิญ คุณณัฐพล จารัตน์ เด็กหนุ่มรุ่นใหม่  ในประเด็น “ ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับ ผลกระทบต่อความมั่นคงในสายอาชีพของคนไทยอย่างไร”

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง Internet ได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com  

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท


2 สิงหาคม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 สิงหาคม 2560 เวลา 12:40 น.
 

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 28 กรกฎาคม 2560

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 เวลา 11:48 น.
 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 เวลา 22:07 น.
 

คำนิยม หนังสือ เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑.

พิมพ์ PDF

คำนิยม

หนังสือ เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

วิจารณ์ พานิช

สำหรับเด็ก การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเล่น   เพราะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดการสนใจหรือสนุก ที่ภาษาวิชาการทางการเรียนรู้เรียกว่ามี student engagement    

การประยุกต์เกมเข้ามาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่ง    และจริงๆ แล้ว ใช้ได้สำหรับคนทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้น  

หนังสือ เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับ ใช้เป็นเครื่องมือครู ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกสนานน่าสนใจ พร้อมๆ ไปกับการได้บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด   ยิ่งเป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปี   ซึ่งหมายความว่า ได้เคยทดลองใช้เกมเหล่านี้ในนักเรียนหลากหลายบริบทในสังคมไทย   แล้วนำมาปรับปรุงเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้   ยิ่งมีคุณค่าสูง

ในมุมของการเรียนรู้ การเล่นเกม คือ “การปฏิบัติ” (doing / acting)    ทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่บอกว่า วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ “Learning by doing”   การเล่นเกมจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง    และจริงๆ แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น เล่นที่บ้าน หรือเด็กๆ ชวนกันเล่นกันเองก็ได้ 

เพื่อให้ครูสามารถใช้หนังสือเล่มนี้แล้วเกิดประโยชน์ต่อ “ผลลัพธ์การเรียนรู้” (learning outcome) ของศิษย์ได้ตามเป้าหมาย  ผมขอให้ข้อสังเกตสองข้อ

1.          อย่าให้ความสนุกบดบังเป้าหมายของการเรียนรู้ที่แท้จริง   คือต้องไม่ใช่เล่นเกมแล้วได้แต่ ความสนุกเป็นหลัก ลืมเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้ไปเลย หรือเอาใจใส่น้อย   ครูต้องตั้ง เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ให้ชัดเจน   และสังเกตจากการเล่นเกมว่านักเรียนทุกคนได้ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ดังกล่าวหรือไม่

2.          ตามหลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  จะให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ “เรียนแล้วรู้จริง” (mastery learning) บทเรียนโดยการลงมือทำ (action)   ต้องตามด้วยการ “ไตร่ตรองสะท้อนคิด” (reflection / AAR – After Action Review) ร่วมกัน   ดังนั้น หลังเล่นเกม ครูต้องชวนศิษย์ไตร่ตรอง สะท้อนคิดเพื่อตีความหรือทำความเข้าใจการเรียนรู้ ในมิติที่ลึกจากประสบการณ์ตรงของตน    โดยครูต้องฝึกทักษะการตั้งคำถามให้นักเรียน ตีความประสบการณ์ตรงของตน   เพื่อให้ศิษย์ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดในระดับที่ รู้ลึกและเชื่อมโยง

ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชม ที่อาจารย์ขจิต ฝอยทอง รวบรวมเกมภาษาอังกฤษจำนวน ๕๑ เกมนี้ออกตีพิมพ์เผยแพร่   ยิ่งเป็นการผลิตผลงานทำความดีให้แก่สังคม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณใหญ่ หรือคุณนงนาท สนธิสุวรรณ (ผู้ล่วงลับ) ที่ผมคุ้นเคยและนับถือด้วยแล้ว ผมยิ่งอนุโมทนา


วิจารณ์ พานิช

ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์   

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คัดลอกจาก: https://www.gotoknow.org/posts/630591

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 เวลา 21:43 น.
 


หน้า 9 จาก 391
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 276
Content : 2005
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3828910

facebook

Twitter


บทความเก่า

ความคิดเห็น