Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

พิมพ์ PDF

“๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น” เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

 แขกรับเชิญ :  อาจารย์ เด่น กาญบุตร ประธานจัดงาน

                     อาจารย์ ประเสริฐ เรืองเดช ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

 สามารถรับชมได้ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      กล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      กล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

24 กรกฎาคม 2562


 
   

กัญชา เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

พิมพ์ PDF

“กัญชา”  เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

 แขกรับเชิญ : คุณหมอเทพ เวชวิสิฐ

 ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

 สามารถรับชมได้ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      กล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      กล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

17 กรกฎาคม 2562


   


หน้า 10 จาก 417
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2048
Content : 2290
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4765204

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า