Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

พิมพ์ PDF

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ

ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          วันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไปทำธุระที่เขตหลักสี่ เลยถือโอกาสเข้าไปขอแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

            ทางเขตหลักสี่ได้จัดเคาน์เตอร์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปสอบถามและกรอกแบบสอบถาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากเขตผลัดเปลี่ยนกันมาให้บริการ ช่วงที่ผมแวะไปขอแบบสอบถาม ไม่มีใครเลย มีผมเพียงคนเดียว ผมใช้เวลาไม่ถึง ๑๐ นาทีก็ตอบเสร็จ ก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนาเก็บไว้เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆทราบ ขอชวนให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยครับ คนที่อยู่กรุงเทพสามารถไปกรอกได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตใน กรุงเทพมหานครครับ

คำถามข้อที่ ๑.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

คำตอบ มีให้เลือกแค่  ได้ หรือไม่ได้ ผมตอบ ไม่ได้

คำถามข้อที่ ๒ หากไม่ได้จะทำอย่างไร

คำตอบ ต้องให้ความรู้และพัฒนาประชาชนคนไทย ให้มีความเข้าใจเรื่องการเมือง การเลือกตั้งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในระบบประชาธิปไตย การปกครองระบบประชาธิปไตย จะสมบูรณ์ได้ ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนมากต้องมีความรู้ และจิตสำนึก ที่จะช่วยกันคิดและทำเพื่อส่วนรวม สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง เมื่อประชาชนมีความรู้เรื่องการเมืองอย่างแท้จริง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม สังคมก็จะเข้มแข็ง ประชาชนจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จะเลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน และเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติที่มีธรรมาภิบาล

สรุป : ต้องปฏิรูป เปลี่ยนความคิดของสังคม เปลี่ยนจากระบบทุนนิยม เป็นระบบ “พอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา

คำถามข้อ ๓ การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

ตอบ : ถูกต้อง

คำถามข้อ ๔ ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

ตอบ : กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ไม่ควรมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีก

หากเข้ามาได้อีก ก็แสดงว่า ระบบการคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ

กรณีผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้แทนอีก คนแก้ไขก็จะต้องเป็นประชาชน ต้องเฝ้าติดตาม หากเขาเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีก ทำสิ่งที่ดี เป็นตัวแทนที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้สังคม และประเทศชาติ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศ แต่ถ้าเขายังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเดิม ก็ต้องร่วมมือกัน ทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อกำจัดคนเหล่านี้ออกไปจากการเป็นผู้แทน

ข้อสำคัญอยู่ที่ ขบวนการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง และการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ก็ต้องช่วยกันดูแล

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท


๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 เวลา 00:32 น.  
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2484
Content : 2354
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5056026

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า