Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > "การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย

"การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย

พิมพ์ PDF

"การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย 
การลงทุนค้าขาย ซึ่งลงทุนผิดก็ล้มละลายแต่ ตัวเองเท่านั้น

แต่การทำงานการเมือง ถ้าทำการเมืองผิด หรือทำโดยปราศจากความรู้ทางวิชาการเมืองแล้วนั้น ไม่เพียงแต่ตัวเองจะล่มจมคนเดียวเท่านั้น หากแต่ยังทำให้ประเทศชาติและประชาชนวินาศล่มจมตามไปด้วย

การเมืองเป็นปรากฏการณ์สังคมอันสูงส่ง สูงส่งเป็นอันดับสองรองจากศาสนา ในขณะที่ ศาสนามีความมุ่งหมายเพื่อ ความสันติสุขของสรรพสัตว์ แต่การเมืองมีความมุ่งหมายเพื่อ ความสันติ สุขของประชาชนและมนุษยชน

เรื่องของการเมืองจึงเป็นเรื่องของส่วนรวม เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องของอาชีพ นักการเมืองอาชีพจึงไม่มี

เมื่อนักเลือกตั้งหรือรัฐบาล ถูกตำหนิ ถูกด่าถูกขับไล่ หรือได้รับการดูถูกเหยียดหยาม จึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องประชาชน หรือทำร้าย ประชาชน

เพราะความเห็นผิด หรือความเข้าใจผิด ของประเทศเราก็คือ เรามี “การปกครองแบบเผด็จการ” (Dictatorship) และเป็น “ระบอบเผด็จการ” (Dictatorial Regime) มานานถึง 85 ปีแล้ว เป็นเรื่องง่ายๆ เดี๋ยวนี้ประชาชนธรรมดาก็รู้ เพราะรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรมเป็นอย่างดี

แต่นักการเมืองและนักวิชาการยังล้าหลัง เข้าใจว่าเป็นประชาธิปไตยแล้ว จึงเกิดความสับสน อลหม่าน กลายเป็นเรื่องใหญ่ขัดแย้งกัน ถึงขนาดว่าไม่รู้ว่าจะสร้างความปรองดองกันได้อย่างไร นี่คือ ความเข้าใจผิด หรือ ความเห็นผิดทางการเมือง ที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่สุดของประเทศ

ถ้ายังแก้ปัญหา ความเห็นผิดทางการเมืองอันนี้ไม่ตก ปัญหาอื่นๆ ที่สะสมกันมาอย่างยาวนานในประเทศก็แก้ไม่ตกทั้งสิ้น และก็ย่อมจะต้องเกิด มิคสัญญีกลียุคอย่างไม่ต้องสงสัย

เพราะในสถานการณ์ในวันนี้ เป็นความขัดแย้งทางทฤษฎี คือ เมื่อเกิดความเห็นผิดครอบงำแล้ว ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งที่แก้ไม่ตก เป็นความเห็นที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชา ด้วยกันทุกฝ่าย ก็ไม่มีวันที่จะตัดสินปัญหาได้ จะมีได้ก็แต่มหาวินาศเท่านั้น

การเมืองคือลมหายใจ คือเส้นเลือดเส้นชีวิตของมนุษย์ การทำงานการเมืองเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ทุกคนจึงจำเป็นต้องทำตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ"

ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษา เพื่อการสร้างประชาธิปไตย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:40 น.  
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > "การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2809
Content : 2460
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5400821

facebook

Twitter


บทความเก่า