Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > สมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

สมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

พิมพ์ PDF

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เข้าลงทะเบียนในเวปไซด์ ทุกท่าน

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกในเวปไซด์ ทุกท่านจะได้รับสิทธฺิเป็นสมาชิกของ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อคนไทยทุกคน ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อช่วยกันพัฒนาคนไทยให้มีความเข้มแข็ง มีความฉลาด มีปัญญาและความรู้ และเป็นคนดี สร้างโอกาสให้กับคนทุกชนชั้น เป็นเวทีให้กับผู้ที่ขาดโอกาส สมาชิกทุกคนจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ โปรดอดใจรอสักนิด ขณะนี้กรรมการผู้จัดตั้งมูลนิธิกำลังร่างแผนการดำเนินงานของมูลนิธิ ในช่วง 3 ปี นับจากปี 2556-2558 เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ทางผมจะติดต่อท่านสมาชิกทุกท่าน สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ขอได้โปรดสมัครได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สุดท้ายนี้ ขออาราธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้คนไทยทุกคนมีความสุข หมดทุกข์ หมดโศก เตรียมพร้อมเข้าสู่ความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ด้วยความจริงใจ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2012 เวลา 15:01 น.  

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
#1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2013-01-06 22:36
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิศู นย์บูรณาการพัฒน ามนุษย์เชิญกรรม การจัดตั้งมูลนิ ธิศูนย์บูรณาการ พัฒน ามนุษย์ประชุมเพื่อพิจารณาแ ผนขับเคลื่อนมูล นิธิและแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น ณ.สำนักงานมูลนิธิ พัฒนาทรัพยากรมน ุษย์ระหว่างประเ ทศ ชั้น 7 อาคาร เอส.พี (ตึก IBM) ถนนพหลโยธิน
 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > สมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2484
Content : 2354
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5056021

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า