Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ขออย่าให้เป็นจริงตามนั้นเลย พุธที่ 25 เมษายน เวลา 19.00 -20.00 น เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

ขออย่าให้เป็นจริงตามนั้นเลย พุธที่ 25 เมษายน เวลา 19.00 -20.00 น เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

พิมพ์ PDF


เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 เมษายน 2561

ช่วงที่หนึ่ง คิดเพื่อเปลี่ยน เวลา 19.00-19.30

เสวนาสด  ประเด็น “ขออย่าให้เป็นจริงตามนั้นเลย”

(บทวิเคราะห์ว่าทำไม อีก 20 ปี มีแนวโน้มว่าคนไทยจะโง่ลง)

 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ดร.แสน ชฎารัมย์ และ คุณเพชรดา ศรชัยไพศาล

 ช่วงที่สอง นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เวลา 19.30-20.00

 ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม

โปรดติดตามชม ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา  สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

25 เมษายน 2561แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:29 น.  
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ขออย่าให้เป็นจริงตามนั้นเลย พุธที่ 25 เมษายน เวลา 19.00 -20.00 น เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 739
Content : 2190
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4164512

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า