Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > เชิญชมรายการสามพลังสร้างสรรค์ไทย "พลังคนเมืองจันท์" วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น

เชิญชมรายการสามพลังสร้างสรรค์ไทย "พลังคนเมืองจันท์" วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น

พิมพ์ PDF

เชิญชมรายการ “สามพลังสร้างสรรค์ไทย” ตอน 6 “พลังคนเมืองจันท์”

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-19.00

“เกษียณสร้างสุข โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม” โดย

·     นายอุทัย       สีเผือก  ประธานสมาคมบางสระแก้ว

·     นางพัชรินทร์ สีเผือก   ฝ่ายการตลาด ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระแก้ว

ดำเนินการและบันทึกเทปรายการ โดย

Ø นางสารภี ปิยะพงศ์ไพศาล

Ø นางอุมาวดี ภูมิภักดิ์

Ø นายจุฑาภัส ศรีวิชัย ถ่ายภาพ

ดำเนินรายการสดโดย : หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  และ ดร.วรวดี เอสทริดจ์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV)  วัดยานนาวา     

 สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่าง ๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

·     เบอร์โทรติดต่อรายการ : 081-702 2372 (LINE)


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > เชิญชมรายการสามพลังสร้างสรรค์ไทย "พลังคนเมืองจันท์" วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2881
Content : 2496
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5503155

facebook

Twitter


บทความเก่า