Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > คนไทยเราทำหน้าที่กันดีหรือยัง?

คนไทยเราทำหน้าที่กันดีหรือยัง?

พิมพ์ PDF

@ “คนไทยเราทำหน้าที่ กันดีหรือยัง?”
__________________________________

ทำไมประเทศชาติเรา ถึงเป็นได้ถึงเพียงนี้
บรรยากาศในชาติไม่เหลือ "ความสงบสุข"
"ความเป็นไทย" ให้เห็นเลย....
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ?

ไม่อยากให้โทษคนที่จ้องทำลาย
แต่อยากให้หันกลับมาดูที่ตัวเราคนไทย
ทุกคน รวมทั้งรัฐบาลด้วยว่า เราไม่รู้จริงๆ
หรือว่าเขาจะทำลายล้างชาติกันแบบนี้..
ถ้ารู้ ทำไมจึงปล่อยให้เป็นได้ถึงเพียงนี้...  
บรรยากาศทวีความรุนแรงราวกับ
ใกล้จะถึง”วันสิ้นชาติ”

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเริ่มถูกทำลาย
 
- ปิยะวาจา กลายเป็น
   
“จาบจ้วง หยาบช้า ต่ำทราม”
 
- กริยา มารยาท..เหมือนกับ
   
“ลูกทาสไร้การศึกษา”
 
- รอยยิ้มของคนไทย..กลายเป็น
    
“สแยะแยกเขี้ยวใส่กัน”..
  
- กตัญญูรู้คุณ... กลายเป็น
    
“ก็มันเป็นหน้าที่ของมึงที่จะต้องทำ”
  
- สัมมาคารวะ ...กูไม่สน
    
เพราะ “กูก็เป็นคนเหมือนมึง”
  
- ครู อาจารย์ คือ ลูกจ้าง..
    
"อย่ามาอ้างบุญคุณ”
  
- ประเทศชาติอยู่ไหนกูไม่รู้ ...
     
"รู้แต่ตัวกูคือศูนย์กลาง”

เห็นบรรยากาศของประเทศไทยดังกล่าว
ทำให้นึกถึงคำสอนของ
"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
ซึ่งมีใจความที่สำคัญที่ว่า.....

“จงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
อย่าตกใจ อย่าเสียขวัญ อย่าท้อถอย ...”

จึงอยากให้คนไทยทุกท่าน ลองทบทวน
ตนเองดูว่า ทุกวันนี้ เราได้ทำหน้าที่
กันดีแค่ไหน?....

1.ท่านยังเกรงใจ เกรงกลัว และ สนับสนุน
   
คนที่เป็นภัยต่อแผ่นดินกันอยู่หรือไม่?
2.นักการเมือง..ท่านได้ทำหน้าที่ของท่าน
   
ถูกต้อง และ ดีที่สุดแล้วหรือไม่?
3.คุณพ่อคุณแม่ ท่านผู้ปกครอง
  
ได้ทำหน้าที่ดูแลบุตรหลานของท่าน
   
อย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่?
4.คุณครู-อาจารย์ ท่านได้ทำหน้าที่
   
ของท่านอย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่?
5.รัฐบาล โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง
   
และการศึกษา ท่านได้ทำหน้าที่ของท่าน
   
อย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่?

กล้าพูดได้ว่า...
ปัญหาประเทศชาติทุกวันนี้ เกิดขึ้นเพราะ
คนไทยไม่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด...
เริ่มจาก...

- คนไทยไม่ทำหน้าที่เลือกผู้แทนราษฏร
  
ให้ดี...(จึงเกิดผลอย่างที่เห็น...)
- คุณพ่อ-คุณแม่ ไม่ดูแลลูกหลานให้ดี..
  
(จึงเกิดผลอย่างที่เห็น...)
- คุณครู-อาจารย์ มุ่งแต่สอนเด็ก
 
ให้เป็นคนเก่งมากกว่าการสอน
 
ให้เป็นคนดี(จึงเกิดอย่างที่เห็น)
- กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ปลูกฝั่ง
 
ความรัก-ความภูมิใจในชาติ ไม่ได้เน้น
 
การสอนประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
 
ของชาติ(จึงทำให้เด็กดูแคลนชาติ
 
ของตนอย่างที่เห็น..)
- นักการเมืองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
 
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ คตโกง
 
และโกหกหลอกลวง(จึงทำให้เด็กเห็น
 
"คนชั่วเป็นคนดี”อย่างที่เห็น..)
- รัฐบาลอยู่ในความประมาท
  
และแก้ปัญหาล่าช้าทั้งๆที่มีข้อมูล
  
บอกเหตุ" การชิงเด็กเป็นตัวประกัน”
  
มานานแล้ว แต่ไม่ยอมสร้าง “ภูมิคุ้มกัน”
  
ให้เด็กๆ(ผู้นำของชาติจึงถูกเด็กขับไล่
   
ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างที่เห็น..)
- คนไทยส่วนใหญ่ของชาติยังคงรักนิสัย
  
“วางเฉย”/“ธุระไม่ใช่”..ทั้งๆที่เห็นภัย
   
อยู่ข้างหน้า..(จึงทำให้คนชั่วอ้างเป็น
   
เสียงส่วนใหญ่ของประเทศ
   
และอ้างความชอบธรรมอย่างที่เห็น)

สมมุติว่า
ถ้าคนไทยเรา"ทุกคน”“ทุกภาคส่วน”
ได้ “ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด”
คิดว่าปัญหาชาติบ้านเมืองคงไม่เกิดขึ้น
เช่นทุกวันนี้....

สรุป:
ประเทศไทยที่มีความยุ่งยากเช่นทุกวันนี้
มันเป็น" ผล”ที่เกิดมาจาก"เหตุ”
ของความที่คนไทยทุกคนยังไม่ทำหน้าที่
ของตนอย่างดีที่สุด...

       
" มด-ปลวก ทุกตัว รู้หน้าที่
          
มันเกิดมา ทั้งที มีความหมาย
          
เปรียบดั่ง หน้าที่ ของคนไทย
          
ต้องทำดี ที่สุดให้ ชาติไทยเอย ”

ด้วยความปรารถนาดี
Chamnan._
นายแพทย์ ชำนาญ ภู่เอี่ยม
12/11/63

 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > คนไทยเราทำหน้าที่กันดีหรือยัง?

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3377
Content : 2629
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5757125

facebook

Twitter


บทความเก่า