Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 คนป่วน สังคมป่วย ซมองโลกเห็นธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 479
122 ความจริงในประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรทราบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 528
123 ราชวงศ์จักรี เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เสวนาสด พุธที่ 3 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 468
124 ราชวงศ์จักรีพระราชกรณียกิจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 497
125 เรียนรู้ แล้ว เปลี่ยน รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 27 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 525
126 สมุนไพรไทย บัวบก เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 577
127 สมุนไพรไทย บัวบก รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม เวลา 21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 614
128 ผู้พิพากษาขอโทษ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 468
129 พาใจกลับบ้าน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 505
130 พาใจกลับบ้าน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 474
131 ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 432
132 กฎหมาย กับการเลือกตั้ง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 555
133 "กฎหมาย กับ การเลือกตั้ง ตอนสอง" เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 -20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 565
134 เด็กปฐมวัย วัฒนาธรรม การเลี้ยงดูของครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 548
135 สมุนไพรไทย ไพล รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 575
136 สมุนไพรไทย ไพล เสวนาสดรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 570
137 คำทำนาย 10 รัชกาล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 552
138 Moral Awards ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 580
139 พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 642
140 พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 532
 
หน้า 7 จาก 26
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2376
Content : 2331
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4979871

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า