Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 เบื้องหลังการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 471
182 เสด็จออกสีหบัญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 742
183 ภาพประวัติศาสตร์"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 715
184 เสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 645
185 รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชเพราะเหตุใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 521
186 ถ่ายทอดสด เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 500
187 กฎหมาย และ แรงงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 545
188 ปลุกไทยรักชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 560
189 ปฎิรูปการศึกษาเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 640
190 การส่งต่อราชบัลลังก์"จากพี่สู่น้อง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 615
191 ผลัดแผ่นดินออกนอกสายตรง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 656
192 สมุนไพร กันชง เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 17 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 532
193 การปฎิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 507
194 คนป่วน สังคมป่วย เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 578
195 คนป่วน สังคมป่วย ซมองโลกเห็นธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 634
196 ความจริงในประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรทราบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 676
197 ราชวงศ์จักรี เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เสวนาสด พุธที่ 3 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 603
198 ราชวงศ์จักรีพระราชกรณียกิจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 632
199 เรียนรู้ แล้ว เปลี่ยน รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 27 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 645
200 สมุนไพรไทย บัวบก เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 715
 
หน้า 10 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2738
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5301150

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า