Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" "วิเคราะห์คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 165
62 ทำมาหารวยกับโบบิ ตอน วิธีหารายได้ปีละ 140 ล้านๆบาท จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 152
63 "การศึกษา สร้างคน คน สร้างชาติ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ตอน "วิเคราะห์ คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 152
64 มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิค 19 เสวนาสด รายการทำมาหารวยกับโบบิ พุธที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 149
65 "นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 158
66 เชิญชม "นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก" รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 174
67 ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 162
68 รับมือ Covid-19 แบบบูรณาการ-ข้อเสนอแนะของ ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณะตรีเวทย์ นพ.วิจารณ์ พานิช 162
69 เสวนาสด รายการ ทำมาหารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 164
70 ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 172
71 การอำนวยความยุติธรรม และ การตัดสินความในกระบวนการยุติธรรม เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 163
72 "การอำนวยความยุติธรรม และ การตัดสินความในกระบวนการยุติธรรม" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 134
73 อ่านเกม "การเมืองไทย-พลังคนรุ่นใหม่ Thai PBS ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 149
74 สารคดี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
75 "เปิดใจสะท้อนการเมืองหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 168
76 พระศรีอาริยเมตตรัย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 152
77 "ถิ่นตาขาว จะผ่านไป ยุคศิวิไล ใกล้เข้ามา" ฟังไว้ไม่เสียหายอะไร ถ้าปฎิบัติได้ เป็นบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 169
78 "เปิดใจสะท้อนการเมืองไทยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 166
79 ทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 167
80 "ทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 172
 
หน้า 4 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2739
Content : 2430
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5304139

facebook

Twitter


บทความเก่า