Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 20
2 "ในหลวง" - "สมเด็จพระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 22
3 คนดีต้องเข้มแข็งในความดี พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 27
4 ปาฐกถา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "เจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 29
5 บรรยายพิเศษ ที่ให้ความรู้ทุกมุมมอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 26
6 ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 31
7 ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 37
8 ประชาชนได้อะไรจากการอภิปราย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 68
9 ประชาชนได้อะไรจากการอภิปรายในรัฐสภา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 74
10 สัมมาสิกขา โรงเรียนทางเลือก เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 103
11 สังคมสูงวัย สงครามใหม่ของคนไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 95
12 สัมมาสิขา โรงเรียนทางเลือก เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
13 กองยาไทยกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 96
14 "กองยาไทยกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน" เสวนาสดรายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 79
15 จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ ด้านจิตวิญญาณ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 83
16 เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำโลก ด้านจิตวิญญาณได้อย่างไร เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 83
17 แก้วิกฤตชาติด้วยการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 78
18 แก้วิกฤตชาติด้วยการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 กันยายน เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 73
19 การเรียนรู้ในครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 79
20 เรียนรู้ในครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 102
 
หน้า 1 จาก 24
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1975
Content : 2280
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4718126

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า