thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > การศึกษา
การศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปฏิรูปการศึกษาไทยโดยไม่หลงเป้า ศ.นพ.วิจารณื พานิช 8
2 การเมืองเรื่องสถิติเศรษฐกิจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7
3 ชีวิตที่พอเพียง 3046. ยักษ์ดิจิตัลทั้งห้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5
4 การสร้างเศรษฐกิจใหม่ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ พชรพร พนมวัน ณ.อยุธยา 16
5 ผู้นำโรงเรียนต้นแบบ สร้างคุณภาพคนไทย สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ศ.นพ.วิจารณื พานิช 23
6 จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒๖. เมื่อจบช่วงริเริ่มดำเนินการ KM ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 40
7 ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด ๘. บทบาทสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ศ.นพ.วิจารณื พานิช 17
8 ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด ๘. บทบาทสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ศ.นพ.วิจารณื พานิช 14
9 เรียนสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ศ.นพ.วิจารณื พานิช 14
10 ยุคกุความจริง ศ.นพ.วิจารณื พานิช 18
11 ชีวิตที่พอเพียง 2967. เครือข่ายความจำ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
12 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในมหาวิทยาลัย ศ.นพ.วิจารณื พานิช 21
13 ชีวิตที่พอเพียง 2969a. เรียนรู้จากวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ศ.นพ.วิจารณื พานิช 22
14 ชีวิตที่พอเพียง 2972. ภาษารัก ศ.นพ.วิจารณื พานิช 18
15 ชีวิตที่พอเพียง 2973. อาหารกับความยั่งยืนของโลก ศ.นพ.วิจารณื พานิช 20
16 ครึ่งศตวรรษที่สองของ มอ. : เชียร์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศ.นพ.วิจารณื พานิช 22
17 ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
18 ชีวิตที่พอเพียง : 3004. Pomodoro Technique กับชีวิตของผมเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 44
19 คิดอย่างเร็วและคิดอย่างช้า ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 54
20 ปฏิรูปการศึกษา ๒๕๖๐ ศ.ประเวศ วะสี 34
 
หน้า 1 จาก 45
Home > Articles > การศึกษา

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 366
Content : 2055
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3860103

facebook

Twitter


บทความเก่า

ความคิดเห็น