Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
articles.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ในวันที่ไม่มีน้ำตาแม้หยดเดียวเกิดกับฉัน พัชราภรณ์ พิมเสน 1219
42 ทรงเป็นเทพคุ้มครองไทย ปิยโสภณ 1269
43 ประเทศบาป ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์ 1178
44 คำถามจาก ศ.กิตติคุณ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึง 14 นศ.และนักเคลื่อนไหวที่อ้างประชาธิปไตย ดร.เขียน ธีระวิทย์ 1240
45 ความยุติธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1091
46 24.มิภุนายน 2475 วันพินาศของชาติไทย ปวิช เพชรอริยะ 1119
47 สันติภาพโลก คมเพชี ศรีมังคละ 1249
48 ร่างรัฐธรรมนูญ ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ.อยุธยา 1257
49 31 มีนาคม ของทุกปี ราชการกำหนดให้เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1245
50 ราชสกุล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1201
51 ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑) ภาษิตา ภิบาลญาติ และศศิวิมล แถวเพชร 852
52 ​ผู้แทนไทยเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงที่ UNESCO ปารีส. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1224
53 โครงการวิจัย: การประเมินผลการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับองค์การยูเนสโก. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1175
54 การสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและบทบาทนำของไทยในเวทียูเนสโก “อนาคตไทยในเวทียูเนสโก” ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 795
55 ยุคโลกไร้พรมแดน ประเทศไทยและคนไทยต้องพัฒนาอีกมาก กรณีศึกษา UNESCO, APEC และ ASEAN 2015 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1147
56 จากชุมชนสู่โลกาภิวัตน์ ตัวอย่างบทบาทผู้นำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ UNESCO ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1204
57 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์ 1145
58 เรื่องจริงที่คนทั่วไปไม่ค่อยทราบ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค 1212
59 ปริศนาธรรมจากพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช พระพรหมคุณาภรณ์ 1201
60 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1487
 
หน้า 3 จาก 10
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2808
Content : 2460
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5400749

facebook

Twitter


บทความเก่า