Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ไขข้อข้องใจ ! ! ทำไมเราต้องมีพระมหากษัตริย์

พิมพ์ PDF

 

เปลี่ยน เป็น ธรรม-ทำ

พิมพ์ PDF

 

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 14 ตุลาคม 2563

พิมพ์ PDF

 

เชิญชม เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น

พิมพ์ PDF

“ จากบริษัทผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ สู่ Research Company โดยใช้หลักการ Transdisciplinary Research ” (การวิจัยทางสหวิทยา)

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 14 ตุลาคม  2563 เวลา 18.00-19.00                                        

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-10.30

วิทยากรณ์รับเชิญ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

                          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

 

ผู้ดำเนินรายการ :    หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

                 ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 

เชิญชม รายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น

พิมพ์ PDF

“ จากบริษัทผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ สู่ Research Company โดยใช้หลักการ Transdisciplinary Research ” (การวิจัยทางสหวิทยา)

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 14 ตุลาคม  2563 เวลา 18.00-19.00                                        

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-10.30

วิทยากรณ์รับเชิญ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

                          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

 

ผู้ดำเนินรายการ :    หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

                 ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 


หน้า 7 จาก 466
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3057
Content : 2549
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5595279

facebook

Twitter


บทความเก่า