เรียนรู้ในครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 12:01 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

  “การเรียนรู้ในครอบครัว”

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  พุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 19.00 – 20.00 (ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ ดร.รวิช ตาแก้ว

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

 

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189