"การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ? " เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 15:23 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

“การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ?

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  และ ดร.รวิช ตาแก้ว

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

หลังจากออกอากาศทาง ทีวี ผ่านดาวเทียมแล้ว ท่านสามารถติดตามชมเทปบันทึก รายการได้ทาง YOUTUBE ค้นหา “ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ตามด้วยวันทีเดือนพ.ศ”. เช่น วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  (ค้นหา “ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน 30102562)