สาคดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2019 เวลา 06:40 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

ขอเชิญรับชม
สารคดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
ณ ช่อง TPBS
เริ่มออกอากาศ 4 พฤศจิกายน 2562
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 2 ช่วงเวลา
09:55 น.และ 23:55 น.
15 ตอน
เว้น วันเสาร์ อาทิตย์

https://program.thaipbs.or.th/live