15 สิ่ง อันเป็นที่สุดในชีวิต

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 เวลา 16:13 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

... 15 สิ่งอันเป็นที่สุดในชีวิต ...

1. ศัตรูตัวร้ายที่สุดในชีวิต คือ ตัวเราเอง

ศัตรูภายนอกนั้น เข้าใจได้ง่าย ป้องกันได้ง่าย ตัวเราเองต่างหากที่ยากจะรู้จัก ยากจะเข้าใจ        จัดการควบคุมได้ยาก เรามักหักห้ามความอยาก อารมณ์ ความโกรธขึ้งของตัวเองไม่ได้ ตนจึงกลายเป็นศัตรูแห่งตน

2. โรคร้ายที่สุดในชีวิต คือ เห็นแก่ตัว

เพราะเห็นแก่ตัว เราจึงไม่สามารถเปิดใจกว้าง ไม่สามารถก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ ไม่สามารถยกตัวเองให้สูงขึ้น ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจดูแลตัวเอง นอกจากไม่เจ็บไม่ป่วยแล้ว ยังต้องรักษาโรคเห็นแก่ตัวทางใจด้วย

3. ความน่าเศร้าที่สุดในชีวิต คือ ความไม่รู้

ความน่าเศร้าที่สุดในชีวิต คือ ไม่รู้ ไม่รู้เหตูผลดีชั่ว ไม่อาจแยกแยะข้อเท็จจริง ไม่อาจแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างคน ไม่อาจเข้าใจผลบุญผลกรรมต่างๆ นี้คือความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคนเรา

4. ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต คือ เห็นผิด

ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดคือเห็นผิด ก็คือมีความเข้าใจผิดทางความคิด มีความผิดเพี้ยนในการรับรู้ ไม่เพียงไม่รู้จักทำความเข้าใจและแก้ไขด้วยตนเอง ยังถือตนว่าถูก นี่เป็นโรคร้ายที่เป็นกันมากของคนสมัยนี้ และน่ากลัวมาก

5. ความล้มเหลวที่หนักหนาที่สุดในชีวิต คือ โอหัง

คติมีว่า "ถ่อมตนได้ประโยชน์ ล้นปรี่พาวอดวาย" คนคนหนึ่งหากโอหัง ผยอง ถือดี ไม่ว่าเดินไปที่ไหน ล้วนไม่เป็นที่ต้อนรับ ดังนั้น ความเย่อหยิง ความโอหังจึงเป็นความล้มเหลวที่หนักหนาที่สุดในชีวิต

6. ความกลัดกลุ้มที่สุดในชีวิต คือ ความอยากได้ใคร่มี

อะไรคือความเจ็บปวดที่สุด? บางคนว่าความหิว บางคนว่าความรัก ที่จริง ความเจ็บปวดกลัดกลุ้มคือความอยาก เมื่อความอยากได้ใคร่มีไม่ได้รับการตอบสนอง ก็เกิดทุกข์

7. ความหวั่นวิตกที่สุดในชีวิต คือ ความเป็นความตาย

ยามเป็น แก่งแย่งชื่อเสียงลาภยศ เจ้าคดข้าโกง เมื่อวันแห่งความไม่เที่ยงมาถึง ก็หวั่นกลัวว่าทุกอย่างจะหายวับ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหรือจะตาย ล้วนเต็มไปด้วยความหวั่นวิตก นี่คือความหวาดหวั่นที่สุดในชีวิต

8. ความเดือดร้อนที่สุดในชีวิต คือ การว่าดีว่าร้าย

มีคนกล่าวว่า ที่ใดมีคน ที่นั่นย่อมมีการว่าดีว่าร้าย เรื่องนี้ทำให้เราเดือดร้อน เราก็เพียงไม่สนใจคำซุบซิบนินทา ไม่ปล่อยข่าวว่าร้ายคน จะหาเรื่องกลัดกลุ้มไปไย

 

9. คุณธรรมสูงสุดในชีวิต คือ ความเมตตา

เรายอมไม่มีความสามารถ ไม่มีความรู้ แต่ต้องไม่ยอมให้ตัวเองไร้เมตตา ความมีเมตตาคือคุณธรรมที่แท้จริง

10. ความกล้าที่สุดในชีวิต คือ รับผิด

เป็นคนต้องมีความกล้า ความกล้าไม่ใช่การไปชกต่อย ทะเลาะเบาะแว้ง เอารัดเอาเปรียบคนอื่น ความกล้าที่สุดคือ กล้ารับผิด กล้าแก้ไข จึงเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่

11. การเก็บเกี่ยวที่อุดมที่สุดในชีวิต คือ รู้เพียงพอ

เราทุกคนล้วนหวังว่าตัวเองจะประสบผลสำเร็จ ได้เก็บเกี่ยวผลดี อะไรคือผลเก็บเกี่ยวที่อุดมที่สุด? ก็คือ รู้จักพอ ถ้าไม่รู้จักพอ ต่อให้นอนในสวรรค์ก็เหมือนอยู่ในนรก หากรู้พอ นรกก็เหมือนสวรรค์

12. พลังที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต คือ ศรัทธา

เรามักพูดกันว่าต้องพัฒนาแหล่งพลังของเรา ซึ่งย่อมไม่ใช่เหมืองแร่ในภูเขา อัญมณีใต้ทะเล แหล่งพลังที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือ ศรัทธาของเรา ในศรัทธา มีสินทรัพย์ มีคุณธรรม มีสมบัติ

13. การครอบครองสูงสุดในชีวิต คือ รู้คุณ

ใครมั่งมีที่สุด? ใครยากไร้ที่สุด? คนยากไร้คือคนที่มักคิดเอาเปรียบคนอื่น คนมั่งมีคือคนที่รู้คุณ มักคิดจะให้คนอื่น ดังนั้น ถ้าคนคนหนึ่งมีความรู้คุณ รู้จักให้ เขาก็เป็นผู้ที่ได้ครอบครองมากที่สุดในชีวิต

14. บุคลิกภาพที่งามที่สุดในชีวิต คือ ยอมรับ

ว่ากันว่า เข้มงวดตัวเอง ผ่อนปรนคนอื่น เราควรโอบอ้อมยอมรับคนอื่นอย่างใจกว้าง ไม่ว่าคนอื่นจะดีต่อคุณหรือไม่ ล้วนควรให้ความเข้าใจและยอมรับ นี่คือคนที่มีบุคลิกภาพงามที่สุด

15. ต้นทุนสูงสุดในชีวิตเรา คือ ศักดิ์ศรี

การที่คนเป็นคนได้ ก็เพราะคนมีศักดิ์ศรี เพื่อศักดิ์ศรี เราสละได้ทุกสิ่ง แต่เบื้องหน้าการทรมานและการต้องเสียสละนั้น ก็ยังต้องคงศักดิ์ศรี ดังนั้น เราทุกคนต้องมีศักดิ์ศรี ต้องให้ค่ามัน ธำรงมันไว้

 

... โดย : หนัน หวาย จิ่น [怀瑾, 1918-2012] ครูทางจิตวิญญาณและปราชญ์ชาวจีน

 

... แปล : วิภาดา กิตติโกวิท