Executive Function ในเด็กปฐมวัย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น

วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 12:06 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

EF ในเด็กปฐมวัย” (Executive Function)

 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

แขกรับเชิญ พ.อ.นายแพทย์ บวร แมลงภู่ทอง กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ประธานชมรมครอบครัวสร้างชาติ

ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง YouTube ค้นหาคำว่า “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน” ตามด้วย วันที่เดือนพ.ศ.ที่ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 01012563” หมายถึงต้องการรับชมรายการที่ออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2563