ชีวิตที่พอเพียง 2960. Talent diversity กับ Thailand 4.0.

วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 00:00 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท บทความ - สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
พิมพ์

มีคนรักกันถามผมว่า ผมไปทำงานให้แก่รัฐบาลบ้างหรือไม่    ซึ่งผมตอบว่าไม่มี    แต่ก็ทำให้ฉุกคิด ว่าคนถามอาจมองแง่ดี ว่าผมน่าจะทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ผ่านระบบการเมืองยุค รสช. ได้


ผมกลับมาไตร่ตรองที่บ้าน ว่าคนถามคงจะมองว่า คนแก่อย่างผมน่าจะยังทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง หรือสังคมได้    แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์    ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง     เพราะปัจจุบันนี้ ผมยังทำงาน ที่ผมภูมิใจว่า ทำประโยชน์แก่สังคมมาก    มากในฐานะคนแก่นะครับ  ไม่ใช่มากอย่างคนหนุ่มสาว 


 เป็นที่มาของชื่อบันทึกนี้    ว่าคนเรามีความถนัดไม่เหมือนกัน    คนอย่างผมถนัดงานวิชาการ วิชาความรู้ ชอบเรียนรู้    งานที่ทำในด้านส่งเสริมการเรียนรู้จึงเป็นงานที่ถนัด และทำแล้วมีความสุข    ชีวิตช่วงนี้จึงเป็นชีวิตที่มีความสุขมาก    โดยเชื่อว่า เป็นงานที่ช่วยหนุน ประเทศไทย ๔.๐    งานที่ผมไม่ถนัดเลยคืองานการเมือง

ที่จริงคนแก่ขนาดผม หน้าที่สำคัญคือประคองตัวให้ดี ให้ยังพอทำประโยชน์ได้    และไม่เป็นภาระแก่คนอื่น    ก็น่าจะพอใจแล้ว    ไม่น่าจะไปหวังมีตำแหน่งหน้าที่อะไรอีก  


วิจารณ์ พานิช

๑๕ มิ.ย. ๖๐

คัดลอกจาก: https://www.gotoknow.org/posts/631154

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:54 น.