Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความลึกซึ้งของคำสอนในพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 265
2 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง นพ.วิจารณ์ พานิช 177
3 คิดดีหมดทุกข์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 386
4 ปัญหาเรือรังของสังคมไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 352
5 คู่มือปู่ย่าตายาย นายแพทย์ประเสริฐ 586
6 #หยุดผูกความสำเร็จของลูกไว้กับเกรด นายแพทย์ประเสริฐ 551
7 ทำไมบางคนขยันเรียน แต่คะแนนไม่ดี บางคนไม่ขยัน แต่คะแนนดี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 1126
8 บริหารผลลัพธ์ กับบริหารอำนาจ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 835
9 คำแนะนำของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรื่องกระทรวงใหม่ ประเวศ วะสี 1021
10 ชีวิตที่พอเพียง 3217.ฮีโร่แห่งความดี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 888
11 พลังแห่งวัยเยาว์ : 3. พื้นที่เรียนรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 591
12 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ "หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0" ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1563
13 สัมมนางาน "นิคม จันทรวิทุร" ครั้งที่ 15 เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1412
14 องค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1025
15 สร้างสังคมปัญญานิยม: นวัตกรรมการสร้างคนเพื่อการสร้างชาติ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 909
16 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ควรเป็นแผนที่เรียนรู้และปรับตัว บรรยง พงษ์พานิ 1261
17 ชีวิตที่พอเพียง : 2955. ปรับวิธีคิด ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 995
18 จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๙. วัฒนธรรม การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 728
19 ข้อคิดในวันพ่อไม่อยู่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1162
20 สร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าของแผ่นดิน พัลลภ กฤตยานวัช 1060
 
หน้า 1 จาก 14
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2499
Content : 2358
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5077194

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า