Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 ชีวิตที่พอเพียง : ๕๑๙. ฝึกเป็น CVO (๑) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1841
142 แมงลักช่วยได้ ใครรู้บ้างว่าตัวเองแบกอุจจาระไปไหนต่อไหนกีกิโลกรัม? ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1677
143 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑๒. พัฒนาการของนักศึกษาและบรรยากาศในชั้นเรียน : ทฤษฎี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2127
144 Vibrational Therapy : สวดมนต์บำบัด โดย: ชมนาด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1992
145 ชีวิตที่พอเพียง: ๑๗๖๕. ฝึกทักษะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1933
146 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑๑. คำแนะนำป้อนกลับ (feedback) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2310
147 ชีวิตที่พอเพียง: ๑๗๖๔. ชีวิต“คุณอำนวย”เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1933
148 นวัตกรรมสามประสาน : บัณฑิตศึกษาแนวใหม่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1774
149 สัญญาณอันตราย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1753
150 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑๐. การทำหน้าที่ “ครูฝึก” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2254
151 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑๐. การทำหน้าที่ “ครูฝึก” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2405
152 ท่านที่ใช้ Smart Phone ระวังจะโดนเรียกเก็บค่า Internet ที่ไม่ได้ใช้ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นจะเสียเงินโดยใช่เหตุ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1725
153 PLC คือการรวมกลุ่มจัดการความรู้ของครู ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4481
154 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑. ความจริง ๗ ประการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2179
155 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๒. ความรู้เดิมส่งผลต่อการเรียนรู้ของ นศ. อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2089
156 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๓. วิธีจัดการความรู้เดิม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2424
157 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๔. การจัดระเบียบความรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2425
158 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๕. ครูช่วยศิษย์จัดระเบียบโครงสร้างความรู้ให้ถูกต้องและมั่นคง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2321
159 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๖. สิ่งที่จูงใจนักเรียนให้อยากเรียน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2163
160 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๗. ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2262
 
หน้า 8 จาก 14
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2739
Content : 2430
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5304242

facebook

Twitter


บทความเก่า