Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑๐. การทำหน้าที่ “ครูฝึก” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2153
142 ท่านที่ใช้ Smart Phone ระวังจะโดนเรียกเก็บค่า Internet ที่ไม่ได้ใช้ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นจะเสียเงินโดยใช่เหตุ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1560
143 PLC คือการรวมกลุ่มจัดการความรู้ของครู ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4245
144 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๑. ความจริง ๗ ประการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1971
145 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๒. ความรู้เดิมส่งผลต่อการเรียนรู้ของ นศ. อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1919
146 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๓. วิธีจัดการความรู้เดิม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2232
147 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๔. การจัดระเบียบความรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2233
148 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๕. ครูช่วยศิษย์จัดระเบียบโครงสร้างความรู้ให้ถูกต้องและมั่นคง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2130
149 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๖. สิ่งที่จูงใจนักเรียนให้อยากเรียน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1981
150 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๗. ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2042
151 รื่นเริงบันเทิงใจไปกับการเรียนรู้ โดยอาจารย์วิจารณ์ พานิช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1987
152 การเรียนรู้อย่างมีพลัง โดย อาจารย์ วิจารณ์ พานิช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2200
153 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๑) กำเนิด และ อานิสงส์ ของ PLC ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1937
154 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๒) หักดิบความคิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2276
155 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๓) มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนและทรงคุณค่า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1830
156 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๔) โฟกัสเป้าหมายที่การเรียนรู้ (ไม่ใช่การสอน) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1898
157 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๕) เมื่อนักเรียนบางคนเรียนไม่ทัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2017
158 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๗) เน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2093
159 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๘) พลังของข้อมูลและสารสนเทศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1877
160 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๙) ประยุกต์ใช้ PLC ทั่วทั้งเขตพื้นที่การศึกษา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2456
 
หน้า 8 จาก 14
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2133
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4816102

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า