Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
articles.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บทบาทเทคโนโลยี กับ การพัฒนาจิตวิญญารของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 11 เมษายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 71
2 สิทธิลาคลอด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 716
3 Gig Economy: โลกยุคใหม่ของคนทำงาน กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี 107
4 ชีวิตที่พอเพียง : 2994. ชีวิตที่ดีในโลกแห่งวัตถุ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 190
5 ชีวิตที่พอเพียง 2960. Talent diversity กับ Thailand 4.0. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 148
6 "การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ 227
7 ปัญหาของชาติ วันชัย พรหมภา 160
8 ทฤษฎีดอกไม้หลากสี ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ 523
9 รายงาน การสร้างชาติตามแนวทางในหลวง ร ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 579
10 สานงานพ่อ ก่องานใหม่ รวมน้ำใจไทยเป็นหนึ่ง ถวายพ่อหลวง ดร.แสน ชฎารัมย์ 694
11 วันรัฐธรรมนูญ ต้องพูดถึงคณะราษฎร์ ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์ 994
12 แรงบันดาลใจ จาก 'ในหลวง' สู่ 'เยาวชนคนหนุ่มสาว' ดร.สุริยะใส กตะฤศิลา 709
13 ​ความรุ่งเรืองของประเทศสยามในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์ 657
14 ปรากฏการณ์ “บอกอนาคตชาติ” โดย เปลว สีเงิน เปลวสีเงิน 735
15 ไขปริศนา..เบื้องลึกคณะราษฎร หลอกต้มประชาชน เปลี่ยนแปลงการปกครอง (ตอนแรก) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 809
16 ไขปริศนา..เบื้องลึกเบื้องหลังรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย กับภาพลับหายาก (ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 906
17 ไขปริศนา..เนรเทศปรีดี แต่โดนปฎิวัติกลับ นำสู่ประวัติศาสตร์ด้านมืดที่ถูกปิดบังมากว่า 80 ปี (ตอน 3) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 887
18 ไขปริศนา..นักการเมืองบีบ รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ คำต่อคำ น้ำตารินทั่วไทย (ตอน 4) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 853
19 เปิดโปง..ปรีดี และนักการเมืองคณะราษฎร พรากกษัตริย์ชนเผ่าไทย อาดูรทั้งแผ่นดิน (ตอนจบ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 767
20 ไขปริศนา..ลับมาก ขั้นตอนปรีดีวางแผน ก่อนรัชกาลที่ 8 สวรรคต (ตอนแรก) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 976
 
หน้า 1 จาก 9
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 530
Content : 2146
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4009121

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า