Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ชีวิตที่พอเพียง ๒๕๗๐. เรียนรู้เศรษฐกิจไทยและโลก

ชีวิตที่พอเพียง ๒๕๗๐. เรียนรู้เศรษฐกิจไทยและโลก

พิมพ์ PDF

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีการประชุมแบบ retreat ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งก็จะมีการสรุปภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ ซึ่งตอนนี้ใครๆ ก็ทราบว่าเศรษฐกิจไม่ดี แถมยังมีความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของหลายขั้ว หลายฝ่าย ที่เสี่ยงต่อการลุกลามไปทั่วโลก ไม่ทราบว่าหากสงครามลุกลาม จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

มีคนเล่าให้ฟังว่า เศรษฐกิจของเหล่าประเทศมหาอำนาจส่วนสำคัญมาจากการค้าอาวุธสงครามแบบลับๆ ไม่ทราบว่าจริงแค่ไหน เขาว่าประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านั้นต่างก็รู้เช่นเห็นชาติซึ่งกันและกัน หากเป็นจริง ก็เท่ากับตำรวจเป็นโจรเสียเอง และเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกมันลับลวงพรางเสียจนเราเข้าไม่ถึงความจริงที่แท้

ฟังการประชุมทั้งหมดแล้ว ผมสรุปกับตนเองว่า โลกมันก้าวหน้ามาถึงจุดที่พลวัตด้านสังคมเศรษฐกิจมันซับซ้อนมาก และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนกิจการต่างๆ ต้องรับรู้ ทำความเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงตนเองแบบ disruptive change อยู่ตลอดเวลา

ความสามารถในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจความหมายของสัญญาณต่างๆ ที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจน จึงเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับธุรกิจ และกิจการต่างๆ

ข้างบนนั้น ผมพิมพ์บันทึกระหว่างนั่งรถไปยังสถานที่ประชุมที่หาดตะวันรอน ต่อไปนี้พิมพ์ระหว่างนั่งรถกลับกรุงเทพ เวลาทุ่มเศษๆ หลังประชุมเสร็จ

ผมได้เรียนรู้รายละเอียดของเศรษฐกิจโลกและของเศรษฐกิจไทย ว่าการฟื้นตัวจากวิกฤตจะไม่กลับมาเหมือนเดิม แต่จะเข้าสู่ new normal ดังนั้น ธนาคารต้องปรับตัวเข้าสู่การทำธุรกิจในสภาพ new normal นี้

ได้เรียนรู้ว่า ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป บางส่วนของเศรษฐกิจก็เริ่มส่อสัญญาณฟื้นตัว โดยส่วนที่ฟื้นคือภาคบริการ แต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังซบเซาอย่างเดิม

ผมได้เรียนรู้วิธีทำงาน transform ตัวเองของธนาคารไทยพาณิชย์ ไปสู่การทำธุรกิจธนาคารแนวใหม่ มีการออกแบบรูปแบบบริการใหม่ๆ โดยยึดลูกค้าเป็นตัวตั้ง ใช้หลักการจัดการแบบใหม่ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน มาเน้น collaboration เป็นฐานของการออกแบบสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งในการทำงาน คือช่วยกันทะลายไซโล

ที่ผู้บริหารจำนวนเกือบร้อยคน พร้อมใจกันสร้าง business model ใหม่ ก็เพราะระดับผู้นำเห็นพ้องกัน ว่า business model เดิมถึงทางตัน ผมฟังแล้วรู้สึกชื่นชม ว่าท่านเหล่านั้นอยู่กับความเป็นจริง ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ที่ฝรั่งเรียกว่า complacency มีความสามารถมองโลกตามความเป็นจริง ทั้งๆ ที่เมื่อไม่ถึงหนึ่งปีมานี้ธนาคารไทยพาณิชย์ยังฉลองการเติบโตของกำไร ต่อเนื่องทุกปีมาเป็นเวลา ๕ ปีติดต่อกัน แต่ตัวเลขต่างๆ ของปีนี้บอกว่า โมเดลธุรกิจเดิมใช้ไม่ได้เสียแล้ว

ผมเข้าไปเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในช่วงที่ผลประกอบการกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ และใช้ยุทธศาสตร์ growth driven และจะหมดวาระการทำหน้าที่กรรมการ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ ที่ไม่เน้นการเติบโต แต่เน้นการวางฐานใหม่ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ โดยที่ผลประกอบการยังดีพอสมควร แต่จะไม่เติบโตมากอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นสัจธรรมของการขึ้นลงของธุรกิจ

ฟังแล้วผมสะท้อนใจ ว่าทำอย่างไรมหาวิทยาลัยจะมีmindset ที่รู้ร้อนรู้หนาวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม นำมาใช้เป็นความท้าทาย ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองวิจารณ์ พานิช

๒๗ พ.ย. ๕๘

 

คัดลอกจาก: https://www.gotoknow.org/posts/599136

 
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ชีวิตที่พอเพียง ๒๕๗๐. เรียนรู้เศรษฐกิจไทยและโลก

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5570
Content : 3033
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8522884

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า