Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ดร.โสภณ ห่วง ดร.สมคิด พาชาติไปสู่หายนะ

ดร.โสภณ ห่วง ดร.สมคิด พาชาติไปสู่หายนะ

พิมพ์ PDF
ดร.โสภณ ห่วง ดร.สมคิด พาชาติไปสู่หายนะ
นโยบายต่าง ๆ ของ ดร.สมคิดที่นำเสนอออกมา ล้วนแต่เป็นนโยบายที่ไม่สร้างสรรค์ต่อชาติ มุ่งปั้มตัวเลขเศรษฐกิจหรือไม่ ชาติจะรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้วิพากษ์แนวคิดเศรษฐกิจของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมให้กินเที่ยวจนเจ๊ง ไม่มีประเทศไหนที่จะกินเที่ยวจนรุ่งเรืองแน่นอน การกินเที่ยวนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือใช้เป็นสำคัญ ประเภทต้องกู้มากินเที่ยว ก็คงมีเฉพาะกลุ่ม เช่น ต้องการทดแทนบุญคุณบุพการี แต่ข้อยกเว้นเหล่านี้จะถือเป็นสรณะให้ชาติเจริญไม่ได้แน่นอน ในทุกวันนี้ที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก มีรายได้มาก ทั้งที่ในสายตาของประชาชนทั่วไป จำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวมีไม่มากนัก จึงอาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงว่าตัวเลขการท่องเที่ยวที่ดูดีนั้น เป็นตัวเลขที่ปั้นแต่งขึ้นมาหรือไม่

2. หาเสียงด้วยการผ่อนปรนการจัดเก็บภาษี ยังจะผ่อนคลายการจัดเก็บภาษี แทนที่จะนำภาษีมาพัฒนาประเทศ กลับพยายามจะไม่เก็บภาษี การยกเว้นภาษีต่าง ๆ นั้นมีเรื่องแอบซ่อนเร้นช่วยเหลือรายใหญ่ ๆ หรือไม่ อย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็หาข้ออ้างยกเว้นหยุมหยิม เพียงเพื่อให้รายใหญ่ ๆ ก็จะได้รับข้อยกเว้น หรือผ่อนผันต่างๆ ด้วยหรือไม่ เพราะภาษีประเภทนี้ ยิ่งเก็บยิ่งดีกับส่วนรวม ยิ่งให้ ยิ่งได้แก่ทุกคน แต่เราพยายามช่วยเหลือเจ้าของที่ดินรายใหญ่ ๆ ไม่ให้ต้องเสียภาษีด้วยการยืดเวลาออกไป เที่ยวลดหย่อนสารพัดหรือไม่

3. สมคบกับรายใหญ่ๆ สร้างบ้านประชารัฐ ทั้งที่ความต้องการซื้อบ้านราคาถูก ๆ ก็ไม่มีในตลาด ราคาบ้านก็ไม่ได้ขึ้นสูงเกินกว่าที่จะซื้อได้ ราคาวัสดุก่อสร้างก็กลับลดลงราว 6% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จำนวนบ้านว่างก็ยังมากมายนับแสน ไม่ต้อสร้างใหม่ก็ได้ แต่ ดร.สมคิดก็ยังพยายามจะสร้างบ้านประชารัฐ โดยร่วมกับรายใหญ่ ๆ แทนที่จะส่งเสริม SMEs พยายามกระจายความเสี่ยงของผู้ประกอบการให้ประชาชนไปหาซื้อบ้าน รับความเสี่ยงแทน ทั้งที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้กำไรมหาศาลในแต่ละปีอยู่แล้ว การกระทำแบบนี้จะสร้างความรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งให้กับประเทศชาติกันแน่

4. ไม่ยอมส่งเสริมรายเล็ก รายน้อย ดร.โสภณเคยเสนอว่า แทนที่รัฐบาลเอาเงินตั้ง 70,000 ล้านบาทไปใช้ทำโครงการบ้านประชารัฐทั้งที่งบประมาณแผ่นดินเหลือน้อยเต็มทน รัฐบาลน่าจะทำหนทางง่าย ๆ อย่างหนึ่งก็คือการส่งเสริมการซื้อบ้านมือสองซึ่งเป็นบ้านที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียต้นทุนในการผลิตใหม่ โดยประกาศให้ผู้ที่มีบ้านที่จะขายในราคาถูก (ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท) ที่อาจเป็นทั้งผู้ประกอบการที่มีหน่วยขายเหลืออยู่น้อย ไม่มีงบประมาณในการโฆษณา หรือประชาชนทั่วไปผู้มีบ้านหรือห้องชุดเป็นของตนเอง และให้ผู้สนใจขายบ้านลงทะเบียนไว้กับทางราชการ ให้ประเมินราคาให้เรียบร้อยว่าไม่ผิดราคาแน่ แล้วให้ใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฯลฯ ให้ผู้จะขายรายย่อยตั้งโต๊ะขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาขายโดยตรง แบบนี้รัฐบาลแทบไม่เสียเงินสักบาท แต่รัฐบาลกลับไมยอมดำเนินการ

อาจต้องถึงเวลาเปลี่ยนตัวทีมเศรษฐกิจเพื่อชาติหรือยัง
ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน


2010 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 22:02 น.  
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ดร.โสภณ ห่วง ดร.สมคิด พาชาติไปสู่หายนะ

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5602
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8590944

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า