Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจรัตนโกสินทร์

พิมพ์ PDF

ประวัติศาสตร์เศรษฐ

กิจรัตนโกสินทร์ ที่ต้องจดจำ


ประเทศไทยเป็นประ

เทศที่มั่งคั่งมาก 

ในสมัยรัชกาลที่3 มีเงินตราต่างประเทศ

สะสมไว้มากมาย ทั้งเงินพระคลังมหาสมบัติ และเงินส่วนพระองค์

ของรัชกาลที่ 3 เรียกว่า เงินถุงแดง 


ที่ต้องใส่ไว้ในถุงแดงเพราะเป็นความเชื่อ

แบบจีนว่า ใส่ไว้ในถุงแดงจะไม่มีอันตรายและทำให้เกิดความมั่งคั่ง 


มียอดเงินรวม 5 ล้านฟรังค์

เงินตราต่างประเทศ

ของไทยได้มาจากการแต่งสำเภาไปทำ

การค้ากับจีน


 ในยุคนั้นทะเลจีนใต้ จีนคุม


เงินตราต่างประเทศที่

ได้มาอยู่ในรูปเงินเหรียญทองเมกซิโก เงินเปรู ยุคนั้นโลกใช้เหรียญ

ทองเป็นหลัก


เงินหนื่งบาทมีค่าเท่า

กับสองฟรังค์ของ

ฝรั่งเศส เป็นเงินสกุลแข็งที

เดียว อัตราแลกเปลี่ยนกับปอนด์อังกฤษ สมัย ร 4 อยู่ที่หนื่งบาทเท่ากับ

หนื่งปอนด์


 ความมั่งคั่งของประเทศไทยเป็นที่รู้กันทั่วไป

กำไรจากการค้า นำมาใช้เป็นเงินบริหารประเทศ และสะสมไว้เช่นเดียว

กับสำรองเงินตราประ

เทศในปัจจุบัน


เป็นหลักฐานยืนยันว่า

ประเทศไทยเป็นนัก

การค้ามาแต่โบราณ


แต่ความมั่งคั่งนี้เองที่

นำภัยมาสู่ประเทศ 


เพราะประเทศอื่นต้องการเข้าปล้น

ด้วยเงินที่สะสมไว้ และค้าขายหามาได้

เรื่อยๆ


 รัชกาลที่ห้า พระพุทธเจ้าหลวงทรงวางรากฐานในการพัฒนาชาติ มีรถไฟ รถราง ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขุดคูคลองเพื่อการสัญจรทางน้ำ สร้างถนน สร้างอาคารที่ทำด้วย

ซีเมนต์ สร้างโรงเรียน จัดการศึกษา จัดการปกครองในรูป

มณฑล ติดต่อต่างประเทศ จ้างผู้เชี่ยวชาญ สร้างระบบไปรษณีย์ โทรเลข จ้างครูต่างประเทศมา

สอนภาษา ทรงเลิกทาส บ้านเมืองร่มเย็นเป็น

สุขญี่ปุ่นส่งคณะมาดูงานที่ประเทศไทย แล้วเอาไปทำ...@@@


เหตุใดประเทศไทยที่

เจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วจึงไม่

สามารถเดินต่อไปได้


ในรัชสมัยรัชกาลที่3 ลัทธิล่าเมืองขื้น จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาในเอเซีย


 อังกฤษยึดพม่า มลายู ฝรั่งเศสยึดเวียดนาม


 หลายๆประเทศบุกเข้ายืดดินแดนชายฝั่งของจีน ดัทช์เข้ายึดอินโดนิเซีย อังกฤษเข้ายึดออสเตรเลียสงครามเกิดขื้นใน

ยุโรป เยอรมันบุกเข้ายืดดิน

แดนฝรั่งเศสบางส่วน บอกว่าจะคืนดินแดนให้ ฝรั่งเศสต้องจ่ายเงิน 4 ล้านฟรังค์


 เรือรบฝรั่งเศสบุกไทย

เลยครับ


เงินของประเทศไทย

หมดคลังหลวง ขนเงินถุงแดงจ่าย

ไปด้วย เงินไม่พอพระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์

ต่างก็ขนทอง เพชร พลอยไปใส่เรือให้ฝรั่งเศสที่ท่าราชวรดิษฐทั้งวัน ทั้งคืน เข็นกันไปจนถนนสึก

เป็นร่อง รวมน้ำหนักเงิน ทองที่ขนจากประเทศ

ไทย 23 ตัน เอาลงเรือไปฝรั่งเศส

ไถ่ประเทศคืนจาก

เยอรมันผมเดินย่านนั้น เจ็บปวดทุกครั้ง

เรือรบฝรั่งเศสมาจอด

แถวท่าน้ำโอเรียนเต็ล ให้เวลา 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะยึดประเทศ และยิงวัดพระแก้ว พระราชวัง


ผมมานั่งคำนวณดู 


พบว่า

ถ้าฝรั่งเศสไม่มาปล้น

ไทยไป ประเทศนี้มีสำรองเงินตราเพียงพอที่จะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจโลกสมัย

รัชกาลที่ 7 อย่างสบาย ไม่ต้องเอาข้าราชการ

ออกจากงาน

นักเรียนทุน 326 คน ก็จะได้มาทำงานวาง

หลักในด้านต่างๆให้

ประเทศ


 ประเทศไทยมีเงินทุนที่จะลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตร ตั้งธนาคาร ทำถนนหนทาง มีการศึกษาสองภาษา มีผังเมือง ผังประเทศ ประเทศไทยจะก้าว

หน้าเหมือนกับญี่ปุ่น

มีเงินเหลือพัฒนา

ประเทศมากมาย ยุคนั้นเงินหนื่งสตางค์มีค่ามาก@@@ แล้วอังกฤษก็มา

สมัยรัชกาลที่ 5 อังกฤษมาช้า ฝรั่งเศสปล้นไปก่อน

แล้ว จึงเอาไปแค่ดินแดน


 แต่ดินแดนที่อังกฤษ

เอาไป เป็นท่าเรือทั้งนั้น กะไม่ให้ไทยไปค้าขายกันเลย เช่น มะริด ทะวาย ตะนาวศรี และเปอร์ลิส กลันตัน ตรังกานู เคดาห์ 


ไทยมีปัญหาทางออกทะเลจนปัจจุบัน

ยังให้ทำสัญญาว่า จะไม่ขุดคอคอดกระ ที่จริงกะจะไม่ให้ประ

เทศไทยมีกองทัพด้วยแต่หลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง อังกฤษจัดหนัก บอกว่าไทยต้องบริจาคข้าวให้ฟรีจำนวน 3 ล้านตัน ทั้งๆที่ในสัญญาพูดแค่ 1.5 ล้านตัน


ช่วงนี้สมัย ร 7-8

ข้าวเป็นสินค้าส่งออก

หลักของประเทศ เจอเงื่อนไขนี้เข้า ประเทศไทยไม่มีเงิน

พัฒนา 


ค่าเงินบาทลดเหลือหนื่งปอนด์ต่อหกสิบบาท จากสมัยก่อนหนื่งบาทต่อหนื่งปอนด์


รัฐบาลได้เงินมาก็เอา

ไปซื้อข้าวส่งไปให้ ไม่มีเงินพัฒนาประเทศ 


อังกฤษทำให้ชาวนา

ไทยจน เพราะต้องทำให้ราคา

ข้าวต่ำ ไม่ใช่กฏุมพีที่ไหน

หรอก


ค่าเงินลดมาก พัฒนาลำบาก ต้องเริ่มสะสมสำรองกันใหม่ เทียบกับปอนด์ ค่าเงินลดหกสิบเท่า

 จนเฉียบพลัน ค้าขายขาดดุล ค่าเงินลดยิ่งกว่าวิกฤตปี 40 ตอนนั้นลดลงเท่าเดียว


นั่งคิดเลขดูเงินที่ฝรั่ง

ปล้นไปตั้งแต่สมัย ร 5 จนสมัย ร 7 นี่ทำให้คนไทยจนยาว


เมื่อเริ่มพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ปี 2503 ใช้เงินกู้ ก็มาเจอสงครามในภูมิภาค ร่วม 25 ปี เอาตัวมาให้รอดได้ก็

บุญโข ใช้เงินไปเยอะ


สงครามสงบปี 2530 ค้าขายได้เงินมาสิบปี พอปี 2540 ก็เจอฝรั่งหลอก เจ๊งไปอีกหลายปี เสียหายราวสามล้าน

กว่าล้านบาท โง่เองด้วย


พอเริ่มจะแข็งแรงคน

ไทยก็ตีกันตั้งแต่ปี 2547 จนถืงวันนี้

มีน้ำมาดับเย็นบ้างช่วงปี 2554 น้ำก็มามากจัง


 ธนาคารโลกบอกว่าพังไปสามล้านกว่าล้าน โรงงานอพยพ 7,000 โรงงาน


@@

เมื่อญี่ปุ่นยกทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ใช้เงินของแบงค์ชาติจนหมด


 และพิมพ์เงินเองให้กองทัพญี่ปุ่นใช้ ทำให้เงินไทยตกมาก ไม่มีสำรองไทยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากญี่ปุ่น 


ญี่ปุ่นขนเงินมาลงทุนในไทย


 ก็มีความรู้สืกเรื่องประวัติศาสตร์กันอยู่


อเมริกาเข้ามาช่วยกันอังกฤษ แต่ก็ได้สัญญา most favoured nation ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด และยกเว้นภาษีปิโตรเลียมด้วย ให้ประเทศเดียววันนี้เขียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยให้อ่านครับ


@@

ชีวิตประเทศมีขื้นมีลง คนก็เหมือนกัน


ได้แค่นี้ก็บุญโข


สำรองประเทศยังอยู่อันดับยี่สิบกว่าของโลกนะเนี่ย


ผมไปฝรั่งเศส ยังนึกว่าที่นี่เป็นดิน

แดนที่ใช้เงินของไทย

ไถ่มา

ประเทศมึง เงินกู


เวลาฝรั่งมาบอกโน่น

บอกนี่ ผมของขื้นทุกที


ใครที่ซ่าๆอยู่ จะสร้างความวุ่นวาย

โน่นนี่ บอกว่าจะช่วยคนจน ระวังว่าจะเป็นตัวสร้างความจนให้ชาวบ้าน


นักประวัติศาสตร์ไทยก็ประหลาด เรื่องที่มาทำให้คนไทยจนไม่พูด


 ทะลื่งมาโจมตีสถาบันที่สร้าง กอบกู้ประเทศมาด้วย

ความยากลำบาก 


รัชสมัยรัชกาลที่9 เราเริ่มการพัฒนาโดย

ไม่มีสตางค์นะครับ


เล่าประวัติศาสตร์ให้

ฟัง เพื่อจะได้ปรับใช้กับยุคปัจจุบันครับ


Cr. Somkiat Osotsapa

บทความนี้คัดลอกมาจาก Line ของผู้ที่ใช้ชื่อว่า Sawat&Juraiwan

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 20:57 น.  
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจรัตนโกสินทร์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5570
Content : 3033
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8522938

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า