Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจพอเพียง > การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพรคาบาน่า

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพรคาบาน่า

พิมพ์ PDF

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพรคาบาน่า

 

ความพอประมาณ

 • พึ่งพาตนเอง โดยการผลิตสิ่งของบางอย่างใช้เอง เช่น เครื่องคั่วกาแฟ สบู่ น้ำยาทำความสะอาด ปรับผ้านุ่ม น้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น
 • พึ่งพาอาศัย โดยให้พนักงานและครอบครัวผลิตสิ่งของส่งมาขายให้องค์rกร
 • พึ่งพิงกัน โดยการนำสิ่งของที่มีอยู่มากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของบางสิ่งที่จำเป็นต้องใช้จากชาวบ้าน หรือชุมชน
 • เจริญเติบโตอย่างพอเพียง คำนึงถึงศักยภาพขององค์กรและสิ่งแวดล้อม
 • ประกอบธุรกิจเฉพาะด้านที่ชำนาญหรือต่อยอดจากธุรกิจหลักเท่านั่น

 

 

 

ความมีเหตุผล

 • สร้างระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของพนักงาน
 • จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน จ้างพนักงานที่เป็นในพื้นที่
 • ประหยัดทรัพยากร เพื่อประหยัดทุนและให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาขึ้นเอง
 • กระจายความเสี่ยง โดยนำเสนอรูปแบบต่างๆ ของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การดำน้ำ การเยี่ยมชมแหล่งต้นน้ำ Home Stay เป็นต้น

 

การมีภูมิคุ้มกัน

 • ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์การให้บริการ เช่น การดำนาเกี่ยวข้าวในรีสอร์ท เป็นต้น
 • มีการบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • บริหารจัดการที่สอดคล้องกับการให้บริการ
 • สร้างทรัพยากรขึ้นแทนที่ เช่น ปลูกต้นไม้
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อความเข้มแข็ง แลต่อยอดจากการรร่วมมือกัน

 

ความรู้

 • ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง
 • มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้เรรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน

 

คุณธรรม

 • ให้อิสระแก่พนักงานในการเลือกที่จะทำหน้าที่และร่วมกิจกรรม
 • สนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งดูแลพนักงานหลังเกษียณ
 • ส่งเสริมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ช่วยเหลือกันไม่เบียดเบียนกัน รวมถึงชุมชน
 • รักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีการสร้างทรัพยกรขึ้นแทนที
 • สนับสนุนชุมชน

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 23:51 น.  
Home > Articles > เศรษฐกิจพอเพียง > การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพรคาบาน่า

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5630
Content : 3064
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8709061

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า