Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > เมื่อ โจเซฟ สติกกลิตซ์ มาไทย

เมื่อ โจเซฟ สติกกลิตซ์ มาไทย

พิมพ์ PDF

คอรัปชั่นทางการเมืองกำลังทำลายเศรษฐกิจ ทำลายโลก

 

เมื่อ โจเซฟ สติกกลิตซ์ มาไทย

ย่อมมีข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์มากมายดังต่อไปนี้ 

จะเห็นว่า เขาชี้ภาพใหญ่ ว่าทุนนิยมสุดโต่งกำลังทำลายศีลธรรม และทำลายโลกอย่างไร

วิจารณ์ พานิช

๒๒ มี.ค. ๕๖

สามารถอ่านข่าวและการวิพากษ์จากเนื้อหาตามสื่อที่อาจารย์ แจ้งไว้ (๑,๒,๓,๔) ได้อย่างต่อเนื่องข้างล่างนี้

ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิจารณ์ พานิช ที่ช่วยแนะนำ ทำให้ผมเข้าไปอ่านและคัดลอกมาเผยแพร่เพื่อให้ท่านอ่านได้อย่างต่อเนื่อง

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

23 มีนาคม 2556

 

 

 
Home > Articles > เศรษฐกิจ > เมื่อ โจเซฟ สติกกลิตซ์ มาไทย

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5615
Content : 3058
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8670263

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า