Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > 14 หลักสูตรดิจิทัล

14 หลักสูตรดิจิทัล

พิมพ์ PDF

14 หลักสูตรด้านดิจิทัล 

เร็วๆนี้ ผู้สนใจ Upskill Reskill (Digital Skill)

เตรียมพบกับหลักสูตร 14 หลักสูตร 

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ 

อบรมฟรีพร้อมกันทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย 65

#เริ่มฝึกอบรม ตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค.65

เป้าหมาย 2,000 คน

ได้แก่ 

     1. หลักสูตร Project Manager 

     2. หลักสูตร Business Analyst 

     3. หลักสูตร Deep in JAVA

     4. หลักสูตร Cyber and Network Security 

     5. หลักสูตร Basic Object Oriented (JAVA or C#)

     6. หลักสูตร UX / UI Designer  

     7. หลักสูตร การสร้าง Digital Content

     8. หลักสูตร Data Security

     9. หลักสูตร Basic JAVA

   10. หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ ด้วย Google data studio

    11. หลักสูตร IT Support

    12. หลักสูตร Data Analytic with Power BI

    13. หลักสูตร Data Analysis with Excel

    14. หลักสูตร Python

    หมายเหตุ:หลักสูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 สมัครง่าย ฝึกฟรี

 ฝึกได้ ทั้ง Online Onsite Hybrid

 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย

 พบกันที่ www.dsd.go.th

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วน 1506 กด 4

Facebook : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Facebook : สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลDiSDA

#โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

UpskillReskill

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลDiSDA

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > 14 หลักสูตรดิจิทัล

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5570
Content : 3033
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8522865

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า