Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท > ชำแหละการเมืองไทย

ชำแหละการเมืองไทย

พิมพ์ PDF

ชำแหละการเมืองไทย 2


    ทำไมการเมืองการปกครองของไทย ไม่มีเสถียรภาพ,การพัฒนาประเทศทุกด้านเป็นไปอย่างเชื่องช้าและเกิดปัญหาการเมืองมาอย่างต่อเนื่องซ้ำซาก ลองมาวิเคราะห์ตามเหตุผลดังนี้

    1. เป็นระบบประชาธิปไตยจอมปลอม

     - เขียนกฎหมายเพื่อผลประโยขน์ของนักการเมือง

     - ไม่ใช้หลักการประชาธิปไตย แต่การเมืองเป็นของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมือง ใช้อำนาจได้ตามใจชอบหรือหลักกู

    2. เป็นธุรกิจการเมือง เป็นลัทธิบูชาเงิน

    - คนมีเงินเท่านั้นที่จะเข้าสู่วงการเมืองได้

    - ลงทุนทางการเมืองด้วยเงินจำนวนมาก

    - อาศัยคราบนักการเมืองเพื่อมาหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรของชาติ

    3. เป็นระบบผูกขาดอำนาจ 

    - มีการสืบทอดอำนาจตั้งแต่รุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกหลายสิบตระกูล

    - ไม่มีที่ยืนสำหรับคนจน ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่ทางเข้าสู่เส้นทางนี้

    4 การเลือกตั้ง เป็นเพียงการฟอกตัวเข้าสู่อำนาจเท่านั้นไม่ใช่วิธีเลือกผู้แทนที่แท้จริงของประชาขน 

     - ไม่สามารถได้คนดี,มีความรู้ความสามารถ

     - ไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

    5 นักการเมือง ไม่ใช่ผู้แทนประชาชน-ใครมีเงินก็เป็นนักการเมืองได้ 

     - ผ่านการฟอกตัวมาจากการเลือกตั้ง อ้างเป็นผู้แทนประชาชน แต่สวมหน้ากากเล่นลิ้นปลิ้นตา,ใช้ประชาชนเป็นเหยื่อทางการเมือง

     - เป็นพวกนก 2 หัว ลิ้น 2 แฉก ปากบอกเป็นผู้แทนฯแต่การกระทำ-ทำเพื่อนายทุนการเมือง

    6 รัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลของประเทศ-แต่เป็นรัฐบาลของพรรคการเมือง ไม่มีความตั้งใจในการพัฒนาประเทศแค่สมบัติผลัดกันชมเท่านั้น

     - ไม่ว่าพรรคฯใดก็ตามเมื่อมีโอกาสเป็นรัฐบาล ใช้อำนาจในการทุจริตในทุกช่องทาง

     - เป็นต้นเหตุของวิกฤติการเมือง

    7. ในสภา เป็นระบบเผด็จการรัฐสภา

     - ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล-แต่ละฝ่ายล้วนไม่ได้ใช้มติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ใช้มติเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มก้วนตนเองเป็นหลัก

    8. ระบบการปกครองแบบนี้ เป็นแค่เกมอย่างหนึ่งในการแย่งชิงกันเป็นใหญ่เพื่อผลประโยชน์เท่านั้น

     - เมื่อเทียบกับเจตนารมณ์ชของระบอบประชาธิปไตยแล้วต่ำกว่ามาตรฐานมาก

     - เป็นเหตุวงจรอุบาทว์ทางการเมือง

      นี่คือ โฉมหน้า(กาก)ที่แท้จริงของวงการเมืองประเทศไทย และจะเป็นเช่นนี้อีกนานเท่านาน จนกว่าประชาชนจะมีความตื่นตัวลุกขึ้นมาทวงอำนาจในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

 
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท > ชำแหละการเมืองไทย

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5603
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8590983

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า