Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท > ผมเชื่อมั่น และมีศรัทธา ต่อ พล.เอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี

ผมเชื่อมั่น และมีศรัทธา ต่อ พล.เอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี

พิมพ์ PDF

ผมเชื่อมั่น และมีศรัทธา ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี


ผมเชื่อและมีศรัทธา ต่อ พล.อ.ประยุทธ นายกรัฐมนตรี

หลังจากอ่านบทความใน http://www.posttoday.com/politic/440039 (พล.อ.ประยุทธ์ เผย หากประชามติไม่ผ่านก็ต้องร่างรธน.ใหม่ ชี้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาต่างกันไม่กี่มาตรา ยันไม่ออกกฎหมายพิเศษ หากมาตรา61 ติดหล่ม เมื่อวันที่28 มิ.ย. เวลา 14.00น. ที่ทำเนียบรัฐบาล)

ผมมีความเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ ว่าท่านเสียสละและทำเพื่อประเทศชาติ อย่างแท้จริง ผมอ่านข่าวที่เขียนโดยโพสต์ทูเดย์ ในเนื้อหาสาระที่ท่านประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ ผมเข้าใจและขอแสดงความชื่นชมกับท่านประยุทธ์ ข้อความชัดเจน และถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่ท่านกล่าว ท่านพูดได้ตรง และถูกต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ๆจะแก้ปัญหาให้บ้านเมือง ผมขอวิงวอนให้ประชาชนศึกษาและทำความเข้าใจในสิ่งที่ท่านพยายามทำเพื่อประเทศชาติ และให้ความร่วมมือกับท่านนายก ถ้าประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ยังถือว่าธุรไม่ใช่ ฉันไม่ได้มีหน้าที่อะไร จึงปล่อยให้ท่านนายก รบ กับผู้ที่ต้องการสร้างประโยชน์ ให้กับตัวเองและพวกพร้อง เพียงลำพัง ท่านคงไม่มีกำลังต่อสู้ได้ นอกจากพวกประชาชนจะให้ความร่วมมือและเข้ามาช่วยเหลือ วิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนความคิดของตัวเอง หันมาช่วยกันคิดถึงประเทศชาติ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ให้เกียรติผู้นำ ช่วยแบ่งเบาภาระ ไม่ใช่รุมโจมตีและสร้างปัญหาให้มากขึ้น ขอให้เลิกแบ่งสีแบ่งพวก หันมาร่วมมือกัน ความเห็นต่างเป็นเรื่องของธรรมชาติ ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดนั่นน่ะไม่ใช่ธรรมชาติ ความคิดต่างเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของฉันถูกเพียงฝ่ายเดียว เราต้องนำความแตกต่างมาหาจุดสมดุลย์เพื่อการสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพื่อการทำลาย ท่าน ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ ท่านก็กำลังพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนทรรศ์ทางปรัชญาที่ ๕ อยู่ ปรัชญากระบวนทรรศน์ที่ ๕ เป็นปรัชาที่จะช่วยให้สังคมโลกเป็นสังคมแห่งความสุข ประเทศไทยมีปรัชญาที่ถูกต้องและเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ทำไมเราไม่นำมาศึกษาทำความเข้าใจและนำมาใช้ในชีวิติประจำวันของเรา ปรัชญานั้นได้แก้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศึกษาให้ดี จะพบของดีๆที่ประชาชนคนไทยได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการปกครองแบบธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ชาวตะวันตกตั้งขึ้น ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งนำเข้ามาใช้ในระบบการปกครองของประเทศไทย ซึ่งล้มเหลวมาโดยตลอด หลักการปกครองที่คนไทยควรได้รับคือการปกครองแบบธรรมาภิบาล เรามีของดีอยู่แต่กลับไปใฝ่คว้าหาสิ่งจอมปลอม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
29 มิถุนายน 2559

 
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท > ผมเชื่อมั่น และมีศรัทธา ต่อ พล.เอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5570
Content : 3033
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8522917

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า