Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > จีนเปิดประเทศ มุมมองบนปรากฎการณ์ที่ไทยต้องคิดวิเคราะห์ให้ลึก

จีนเปิดประเทศ มุมมองบนปรากฎการณ์ที่ไทยต้องคิดวิเคราะห์ให้ลึก

พิมพ์ PDF

“จีนเปิดประเทศ”    มุมมองบนปรากฏการณ์ที่ไทยต้องคิดวิเคราะห์ให้ลึก

จีน

 ประธานาธิบดี 1 คน : ปธน. สี จิ้น ผิง

 พูลิตบูโร 7 คน

 สมาชิกระดับสูง/คณะมนตรีรัฐกิจ 35 คน

 สมาชิกรัฐสภาประชาชน 2,980 คน

 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์(คนเก่ง/ฉลาด) 90 ล้านคน (ได้มาจากกระบวนการ Ranking อย่างเป็นลำดับจากเล็กจนโต)

 จีนดี 1,100 ล้านคนเศษ   จีนเทา 200 ล้านคนเศษ  (รวม 1,410 ล้านคน)

 มณฑล 23 มณฑล (รวมไต้หวัน)

ปรัชญาจีน

 “ชาวจีน ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด ก็ถือว่าเป็นชาวจีนทั้งสิ้น”

 “เลือด ย่อมข้นกว่า น้ำ”

 จีนจะไม่เข่นฆ่าคนชนชาติจีนด้วยกันเองโดยเด็ดขาด”

กลยุทธ์

 “เปิดประเทศจีน”

  ก. ประเทศจีนต้องเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนดี 1,100 ล้านคนเศษ

   ปธน. สี จิ้น ผิง ต้องดูแลจีนดี 1,100 ล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

   ปธน. สี จิ้น ผิง ต้องสร้างความเท่าเทียมในสังคมบนแผ่นดินจีน จีนรวยต้องแบ่งปันจีนยากจน (จีนเทาไม่ยินดีกับนโยบายนี้)

  ข. จีนเทา 200 ล้านคนเศษหากอยู่ในเมืองจีนไม่ได้ก็เปิดโอกาศให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ ด้วยนโยบาย “เปิดประเทศ”  เปิดช่องมิให้จีนเทาในจีนจนตรอก

   ปธน. สี จิ้น ผิง อนุญาตให้ออกนอกประเทศตาม “นโยบายเปิดประเทศ” ระบายจีนเทาออกนอกประเทศครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์

   ปธน. สี จิ้น ผิง  ไม่อนุญาตให้นำเงินหยวนออกนอกประเทศ แต่ให้โอกาสไปหาลู่ทางสร้างฐานะความร่ำรวยในต่างประเทศได้  (จะไม่บังคับว่าจะต้องทุกข์ใจอยู่ในประเทศจีนภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับอย่างเข้มข้น : ระบบกำกับควบคุมแม่นยำ/ฉลาดที่ใช้ในประเทศจีนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความสงบสันติสุข  ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น)

   ปธน. สี จิ้น ผิง ไม่รับประกันใดๆในความประพฤติของจีนเทาหากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศใดๆ    จะไม่ตามจับกุมนำตัวมาลงโทษ   แต่ห้ามกลับจีนหากกระทำตนและถูกประกาศว่าเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ 

  การเปิดประเทศครั้งใหญ่ของจีน แท้จริงก็คือ “การปล่อยปีศาจจีน “จีนเทา” ออกนอกประเทศ” มิให้เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินจีน

ไทยกับการเปิดประเทศจีน

 “เงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศไทย”

  1. จีนเทา 200 ล้านคนเศษ หลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยหวังมาตั้งรกรากสร้างความร่ำรวยในประเทศไทย สร้างอาณาจักรจีนเทานอกประเทศจีน

    ประเทศไทยในความคิดของจีนเทา ดังนี้

     ก. อุดมสมบูรณ์-ทรัพยากรมีมาก 

     ข. คนเก่งไม่ได้ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมือง-การปกครองบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของนักการเมือง/นักปกครอง-ข้าราชการกังฉิน(ด้อยคุณภาพ)ซึ่ง “เงิน(หยวน-บาท)ซื้อได้ทั้งหมด”

    ค. ไม่มีเงินหยวนมาจากจีน-แต่หากอยู่อาศัยทำมาหากินในเมืองไทยก็จะร่ำรวย(เงินบาท)ได้ในเร็ววัน “เงินต่อเงินบนคอรัปชั่นที่ชุกชุม-สร้างความร่ำรวยได้เป็นสัดส่วนทวีคูณ” อาจรวยกว่าทำมาหากินในจีนเสียด้วยซ้ำ”

  2. จีนเทา 200 ล้านคน ต่างมีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่แก่งแย่งทำมาหากินกันเองในประเทศไทยให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันเอง  

    ประเทศไทยจะต้องถูกตั้งเป็นฐานปฏิบัติการจีนเทาเพื่อจีนเทาทุกคน 200 ล้านคน

     ศูนย์กลางจีนเทาแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ ณ กทม. ตามกระทรวง/กรม-หน่วยราชการไทย

    ศูนย์ปฏิบัติการย่อยสาขา

     สาขา ณ ประเทศอาเซียน

     สาขา ณ ประเทศแถบเอเชีย

     สาขา ณ ประเทศเครือข่ายทั่วโลก

   ประเทศไทยคือดินแดนอาณาจักรแห่งใหม่ของจีนเทานอกประเทศจีน   ประเทศไทยไม่เป็นปฏิปักษ์กับจีนดี 1,100 ล้านคนและไม่เป็นศัตรูกับ ปธน. สี จิ้น ผิง     ปธน.สีฯ  จึงยินดีและไม่ว่าอะไร ยิงนัดเดียวได้นก2ตัว    เนื่องจากปรัชญาที่ว่า  “เลือดข้นกว่าน้ำ”   (สภาความมั่นคงต้องมองเห็นสภาพภัยคุกคามนี้)

    แหล่งอาหาร(พืชพรรณ- สัตว์แมลง)-แหล่งพลังงานชั้นดีแห่งดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งไม่มีวันหมดสิ้น  กดราคาต่ำได้ตามอำเภอใจบนกระบวนการค้าขายข้ามชาติ(ต้นน้ำ: ที่ดิน/สวนเกษตร   -  กลางน้ำ: ล้ง/โลจีสติกส์/ขนส่งลำเลียง – ปลายน้ำ: การตลาดอิเล็กทรอนิกส์/ศูนย์กระจายสินค้า) ที่ชาวจีนเทากุมอยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จ 

    ประเทศไทยจะไม่ก่อปัญหาทิ่มแทงจีนดีเหมือนกับไต้หวันซึ่งเป็นหนามยอกอก

    ระบบคอรัปชั่นในประเทศไทยเอื้ออำนวยให้จีนเทาครอบครองประเทศไทยทั้งประเทศแบบครบวงจร   : ครอบงำนักการเมือง/นักปกครอง - ครอบงำข้าราชการ  - ครอบงำสถาบันการศึกษา/กลืนชาติไทยได้อย่างง่ายดาย (ต่างจากจีนบรรพบุรุษที่เคยร่วมสร้างชาติไทย)

    ลัทธิบูชาเงินของชนชาติไทย-กับ-ความยากจนของชนชาติไทยทำให้ชนชาติไทยขายทิ้งที่ดิน-สวน/ไร่/นา.../อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างให้ตกไปอยู่ในมือจีนเทาได้แบบเบ็ดเสร็จก็ด้วยเงินกับระบบคอรัปชั่นที่แพร่หลายทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทย (การปกครองท้องถิ่น-การปกครองส่วนภูมิภาค/การปกครองส่วนกลาง-รัฐไทย(รัฐสภา-รัฐบาล)/ยกมือในสภา-ซื้อตัวรัฐมนตรี/ตกลงซื้อขาย-ดำเนินธุรกิจขนาดยักษ์ในโครงการขนาดยักษ์(โครงการก่อสร้าง)ที่ใช้ชาติบ้านเมืองเป็นเดิมพัน-ซื้อนวัตกรรม+ที่ปรึกษาชาวจีน)

    ขั้วอำนาจแห่งใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม นโยบายกับฐานปฏิบัติการทางทหารจีน(โดยทางอ้อมด้วยบริบทของจีนเทา)สามารถบันดาลให้ไทยเปลี่ยนขั้วจากใจฝักใฝ่อเมริกันกลายไปเป็นใจฝักใฝ่จีนดีได้ไม่ยาก    จีนเทาตอบแทนจีนดีได้ด้วยวิธีการ/หมากกลนี้ - การแลกเปลี่ยนจีนดี-จีนเทาลงตัว  ต่างกับจีนดี-จีนไต้หวันซึ่งไม่ลงตัว    จีนไต้หวันฝักใฝ่อเมริกันเต็มตัว100%)

 

 การเปิดประเทศของจีนยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกหลายมิติมุมมองซึ่งมีผลกระทบระยะยาว

 การปฏิสัมพันธ์กับจีนดี/ปธน. สี จิ้นผิง  ถือเป็นความสำคัญยิ่ง  เพื่อสร้างธุรกิจสีขาวกับจีนดีโดยมิต้องพึ่งพาจีนเทา

 

 ชนชาติไทยต้องฝึกมองภาพประเทศไทย-ฝึกวิเคราะห์ปรากฏการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย! เพื่อความอยู่รอดของไทยเราเอง!!!


 
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > จีนเปิดประเทศ มุมมองบนปรากฎการณ์ที่ไทยต้องคิดวิเคราะห์ให้ลึก

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5647
Content : 3072
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8762411

facebook

Twitter


บทความเก่า