Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > การศึกษา > Gotoknow ตำนานแห่งชีวิต

Gotoknow ตำนานแห่งชีวิต

พิมพ์ PDF

 

Gotoknow ตำนานแห่งชีวิต

7 ปีที่แล้ว ได้รับเชิญไปวันเกิดครบรอบปีที่ 1 ของ Gotoknow พร้อมกับการประกาศใช้ชีวิตร่วมกันของหนุ่มสาว ผู้ให้กำเนิด เครือข่ายสังคมไร้สายไร้พรมแดน และ "น้องต้นไม้" ผู้เชื่อมสายใยแห่งความผูกพันธ์ของชีวิตมิ่งมิตรผู้ร่วมสร้างสรรค์


วันเวลาผ่านไป ตำนานแห่งชีวิตเล่มใหญ่ในสังคมไร้สาย ร้อยเรียงเนียนกับทักษะที่จำเป็นของชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงใยความสัมพันธ์ให้ ฅ ฅน ทำงาน ได้ ถอดบทเรียน ลิขิต เล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนนักปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน จนก้าวขึ้นปีที่ 9

จำได้ว่าตอนที่เริ่มนำ KM มาเติมเต็มงานประจำในรั้วมอดินแดง บ้านเก่าของ JJ กูรู ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตผู้อำนวยการ สถาบันจัดการความรู้ หรือ สคส ท่านแรก ที่บอกว่า "กูไม่รู้" เป็นท่านที่พูดกับ JJ ว่า "ถ้าจะใช้ KM ควรหัดถอดบทเรียนเขียนบันทึกที่เรียกว่า Diary ด้วยนะ"

จนถึงวันนี้ สมาชิกที่ติด Blog โดยเฉพาะ กลุ่ม UKM หรือ เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ที่ตกลงปลงใจจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้มีการลงนาม เมือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก่อนเกิดสึนามิหนึ่งวัน

พัฒนาการของ G2K มีสมาชิกดั้งเดิม เฉกเช่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีต นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผอ.สคส ท่านปัจจุบัน รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท คุณเอื้อแห่ง มอดินแดง อาจารย์ ดร.โอ๋ อโณทัย แห่ง มอ ฯลฯ ที่ยังร่วม เล่าประสบการณ์มาอย่างยืนยาวนาน

หลายท่านออกจากเครือข่ายไปด้วยภาระกิจที่จบสิ้นไปพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน

หลายท่านเข้ามาร่วมในเครือข่าย เช่น อ.ดร.วัลลภา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อีกหลายๆท่านที่เข้ามาร่วม ถอดบทเรียน เล่าประสบการณ์ และ แลกเปลี่ยนตำนานชีวิตลิขิตลงใน Gotoknow

ย่างปีที่ 9 Gotoknow มีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้า ให้ทันสมัย ถูกใจ ฅ ฅน รุ่นใหญ่ และ ฅ ฅน รุ่นใหม่

ปีที่ 9 ก้าวหน้า  นำพาสร้างสรรค์ ร่วมพลัง ถอด ลิขิต เก็บ ตำนานชีวิต มิ่งมิตร Blogger ต่อไปครับ

JJ2013

คัดลอกจาก http://www.gotoknow.org/posts/536989

 
Home > Articles > การศึกษา > Gotoknow ตำนานแห่งชีวิต

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5567
Content : 3032
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8510811

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า