Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

พิมพ์ PDF

เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เมื่อวานนี้ 11:58

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ องค์กรของประชาชนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับคนไทยทุกระดับ กำลังรับสมัครสมาชิกที่เป็นคนไทยในทุกภาคส่วน และทุกระดับ เพื่อเป็นส่วนร่วมทั้งเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้สนใจแจ้งความจำนงในการมีส่วนร่วมโดยการลงทะเบียนได้ในเวปไซด์นี้ หรือส่ง e-mail ไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 18:19 น.  

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
#3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2011-09-25 16:31
อ้างอิง krisada:
เอาแบบมีฐานะหน่ อยไม่ได้หรือ เอาแค่พอเพียง ลูกด่าเปิง มันย้อนว่าแล้วจ ะเรียนไปทำอะไร แค่มัธยมก็พอเพี ยงแล้ว มันบอกพ่อนวดทั้ งวันเป็นไง พอเพียง คงจะต้องเป็นเศร ษฐกิจเกินพอนะ อย่ามาหลอกคนจนอ ยู่เลยพ่อคุณเอ๋ ย หม่อม ไม่ดีหรอก


สวัสดีครับคุณ Krisada
ขอบคุณที่ให้ควา มสนใจแสดงความคิ ดเห็น ผมคิดว่าคุณไม่เ ข้าใจปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียง ขอให้ไปหาอ่านแล ะทำความเข้าใจให ม่ครับ ผมไม่เคยหลอกใคร และไม่ทราบว่าจะ หลอกไปทำไม
 
 
#2 krisada 2011-09-17 07:55
เอาแบบมีฐานะหน่ อยไม่ได้หรือ เอาแค่พอเพียง ลูกด่าเปิง มันย้อนว่าแล้วจ ะเรียนไปทำอะไร แค่มัธยมก็พอเพี ยงแล้ว มันบอกพ่อนวดทั้ งวันเป็นไง พอเพียง คงจะต้องเป็นเศร ษฐกิจเกินพอนะ อย่ามาหลอกคนจนอ ยู่เลยพ่อคุณเอ๋ ย หม่อม ไม่ดีหรอก
 
 
#1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2011-09-13 18:37
สำหรับผู้สนใจสม ัครเป็นสมาชิกหล ัก โปรดลงทะเบียนสม ัครสมาชิกเวปไซด ์ก่อน หลังจากนั้น เข้าไปที่ข้อมูล ของท่าน และกดเลือกการเข ้าเป็นสมาชิกหลั ก แต่ถ้าจะเป็นแค่ สมาชิกเวป ก็ไม่ต้องเลือกก ดสมาชิกหลัก
 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5567
Content : 3032
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8510738

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า