Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ชีวิตที่พอเพียง : ๑๙๔๕.นิตยสารแม่น้ำโขง ของจีนสอนใจ

ชีวิตที่พอเพียง : ๑๙๔๕.นิตยสารแม่น้ำโขง ของจีนสอนใจ

พิมพ์ PDF

ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผมได้รับนิตยสาร แม่น้ำโขง ฉบับที่ ๑๓๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยเข้าใจว่าเป็นการโฆษณาเชิญชวนให้บอกรับ เพราะเขาแนบใบบอกรับมาด้วย  ทำให้ย้อนรำลึกถึงสมัยไปเที่ยวคุนหมิงกับ ศ. ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ซึ่งได้บันทึกไว้ ที่นี่ ตอนนั้นผมได้รับแจกนิตยสารแม่น้ำโขง จาก อ. เจีย มาหลายเล่ม

พลิกๆ ดู พบว่านิตยสารนี้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่มาก   เหมาะแก่คนแก่ตาไม่ดีอย่างผม  อ่านไปพบข้อความน่าสนใจที่หน้า ๑๙ ในหัวข้อคำขวัญ “4 ทันสมัยยุคก้าวใหม่ไปพร้อมกัน บรรลุความฝันว่าด้วยสังคมที่มีกินมีใช้ บอกว่า “ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา  ปริมาณวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนที่ได้รับการบรรจุไว้ในคลังข้อมูล ISI  มีจำนวนมากเป็นที่หนึ่งของโลก โดยแซงหน้าสหรัฐอเมริกาแล้ว  ในปี ค.ศ. 2011 จีนได้กลายเป็นประเทศที่ยื่นขอสิทธิบัตรมากที่สุดของโลก  โดยแซงหน้าสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น”แต่อ่านต่อก็พบข้อความที่แสดงความถ่อมตัวและความเข้าใจความท้าทายต่อไปของประเทศ “แต่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นขีดความสามารถในการผลิตที่แท้จริงยังมีอยู่ไม่มากนัก ...

แน่นอนที่สุด นิตยสารเล่มนี้เป็นกระบอกเสียงของจีน ในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง  แต่เขาเป็นกระบอกเสียงคนละแบบกับที่เราพบเห็นอยู่ในประเทศไทย  ของเรา กระบอกเสียงของภาครัฐบอกแต่ความสำเร็จ และราคาคุย  ไม่ได้กลิ่นไอความถ่อมตัว หรือเตือนสติให้บากบั่นต่อไป

และผมชอบใจมากที่ตอนหนึ่งของบทความกล่าวว่า  “มีเพียงการพยายามผลักดันการพัฒนาความเป็นเมืองและการพัฒนาเกษตรกรรมให้ทันสมัย ประสานเข้ากันอย่างสมดุล  ใช้อุตสาหกรรมป้อนเกษตรกรรม  พัฒนาเมืองและชนบทอย่างครอบคลุม  แสดงบทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาเมือง ในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ทันสมัยอย่างเต็มที่  จึงจะบรรลุซึ่ง ‘ความฝันของจีนในการบรรรลุการมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน’”

ทำให้ผมหวนระลึกว่า ประเทศไทยเราพัฒนาผิดทาง  ตรงกันข้ามกับที่จีนระบุแนวทางในบทความนี้  คือเราพัฒนาโดยให้เกษตรกรรมและชนบทเสียสละเพื่อหนุนอุตสาหกรรมและเมือง  ทำเช่นนี้มาเกือบ ๖๐ ปี  ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  โดยมีอเมริกาเป็นผู้แนะนำ  เราจึงมีการพัฒนาในรูปแบบที่ความไม่เท่าเทียมกันสูงขึ้นเรื่อยๆ  ตามกันอเมริกา

 

วิจารณ์ พานิช

๒๐ มิ.ย. ๕๖

คัดลอกจาก http://www.gotoknow.org/posts/541376

 
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ชีวิตที่พอเพียง : ๑๙๔๕.นิตยสารแม่น้ำโขง ของจีนสอนใจ

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5615
Content : 3058
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8670245

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า