Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 เรื่องจริงที่ควรรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 715
122 สิทธิผู้สูงอายุ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 812
123 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 "การเปลี่ยน แปลง นโยบาย ทางวิชาชีพ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 741
124 โดย ดร.เขียน ธีรวิทย์ ต้องอ่านให้ได้ เขียนจากความจริง มิใช่ตำราตะวันตก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 696
125 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 "ชีวิตวิถีใหม่ เปลี่ยนเพื่ออยู่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 742
126 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 พ.ย.2564 "พลเมืองดี - ดีอย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 748
127 ปัญหาการศึกษาไทย แก้ไม่ยาก โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 748
128 ปัญหาการศึกษาไทยแก้ไม่ยาก โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 779
129 รายการ ธรรมาภิบาล 150958 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 781
130 ในหลวงปฎิเสธเงินเดือน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 778
131 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 "การเรียนรู้กับวิถีชีวิต ทบทวนและย้อนคิด"ใหม่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 699
132 อาจารย์พรหมญาณ ผ่าดวงโควิด-19 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 794
133 กฎหมายของประเทศไทย นายวีรศักดิ์ โค้วสุรัตน์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 849
134 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 "พลเมืองดี ดีได้อย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 781
135 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 ตุลาคม 2564 "แรงบันดาลใจ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 729
136 การแบ่งปัน แนวทางบริหารองค์กร และชุมชน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 728
137 หนึ่งเดียวในโลก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 729
138 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 708
139 ความลับของสมอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 767
140 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 6 ตุลาคม 2564 "สินเชื้่อยามวิกฤตโควิด" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 716
 
หน้า 7 จาก 50
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5570
Content : 3033
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8522900

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า