Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระสนมต่างชาติ ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 184
2 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 193
3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ร.3 พระบิดาแห่งการค้าไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 313
4 ซึ้งกินใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
5 King of Kings ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 314
6 An Everlasting Light -International artists ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 237
7 ร ๙ คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 257
8 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 318
9 เชื้อสายสุลต่านมุสลิมได้ขึ้นครองราชย์ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 315
10 เบื้องลึก การเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า รัชกาลที่ ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 330
11 รวมพระราชประวัติ ๙ รัชกาล ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 296
12 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 18 กบฎ 18 ศพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 291
13 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 20 ชะตากรรมนักโทษการเมือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 293
14 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน19 สังคม นิยม 0v,r] ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 282
15 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 16 ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 287
16 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 15 ครอบครัวเล็กๆ "มหิดล" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 250
17 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอนพิเศษ ความทรงจำของรั๙กาลที่ ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 273
18 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 13 แสงสุดท้ายที่หินลับ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 246
19 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 11 ปฎิวัติเลือด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 239
20 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 10 รัฐทาส และคนหนักโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 229
 
หน้า 1 จาก 50
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5614
Content : 3058
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8663820

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า