Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 มกราคม 2567 "มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ" สู่ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์" ธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 277
22 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ทุนมนุษย์ กับ ทักษะ การเรียนรู้ของผู้สูงวัย ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 225
23 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 251
24 รัชกาลที่ 3 กษัตริย์เจ้าสัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 213
25 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 ธันวาคม 2566 "ทุนมนุษย์ กับ ทักษะการเรียนรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 255
26 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 6 ธันวาคม 2566 "ทุนมนุษย์กับทักษะการเรียนรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 344
27 ธนาคารทุนมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1179
28 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 "การเข้าใจตัวเองในระดับสังคม" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 708
29 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 261
30 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศึกษาเรียนรู้กรณียาเสพติด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 285
31 พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 294
32 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 301
33 พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 299
34 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ฉลาดเรียนรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 301
35 พิธีถวายราชสดุดี ร.3 .ในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 274
36 รำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 268
37 เปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 "พระบิดาแห่วก่ีแพทย์แผนไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 305
38 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 25 ตุลาคม 2566 "ฉลาดเรียนรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 342
39 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 18 ตุลาคม 2566 "บทบาทของทุนมนุษย์กับการพัฒนาชุมชน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 377
40 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 11 ตุลาคม 2566 บทบาทของทุนมนุษย์กับการพัฒนาครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 312
 
หน้า 2 จาก 6
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5630
Content : 3064
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8709080

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า