Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 01032566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 520
62 รายการ เปลี่น เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 มีนาคม 2566 บทบาทของคนในยุคดิจิตอล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 499
63 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 "บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 527
64 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 "บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตอนที่ ๑" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 556
65 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 "เล่าสู่กันฟังตอน 2 "การบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงความรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 569
66 ธนาคารทุนมนุษย์ สนใจร่วมเป็นเจ้าของธนาคารทุนมนุษย์ โปรดรับชม และแจ้งความจำนง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 558
67 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 "เล่าสู่กันฟัง ตอนที่ 1 "เครือข่ายเจ้าของความรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 553
68 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 25 มกราคม 2566 "โครงการ Net PAMA ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 800
69 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 18 มกราคม 2566 "โครงการ Net PAMA ตอน ๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 559
70 เชิญชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 11 มกราคม 2566 "สังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 575
71 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 4 มกราคม 2566 "สังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักเศรษบกิจพอเพียง คอนที่ 1" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 586
72 เชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกหมู่เหล่า" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 679
73 ดวงติดดาว นายกฯ คนต่อไป ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 582
74 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 "การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของเด็ก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 580
75 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 "พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคน ตอนที่ 2" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 615
76 Ihdc profile and roadmap 2016-2019 tpqi march.1 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 617
77 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 ธันวาคม 2565 "พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคน ตอนที่หนึ่ง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 658
78 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 30 พ.ย.2565 "สร้างชีวิตใหม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 621
79 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 "สร้างวินัยให้ลูกหลาน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 628
80 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 "การสร้าง EQ ให้ลูกหลาน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 628
 
หน้า 4 จาก 5
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5567
Content : 3032
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8510657

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า