Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 "การเข้าใจตัวเองในระดับสังคม" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6
2 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 22
3 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศึกษาเรียนรู้กรณียาเสพติด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 60
4 พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 66
5 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 58
6 พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 62
7 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ฉลาดเรียนรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 57
8 พิธีถวายราชสดุดี ร.3 .ในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 72
9 รำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 73
10 เปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 "พระบิดาแห่วก่ีแพทย์แผนไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 90
11 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 25 ตุลาคม 2566 "ฉลาดเรียนรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 105
12 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 18 ตุลาคม 2566 "บทบาทของทุนมนุษย์กับการพัฒนาชุมชน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 138
13 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 11 ตุลาคม 2566 บทบาทของทุนมนุษย์กับการพัฒนาครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 122
14 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 112
15 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 27 กันยายน 2566 ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 143
16 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 กันยายน 2566 พุทธธรรมกับความเชื่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 196
17 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 6 กันยายน 2566 เข้าใจพระพุทธศาสนาใน 10 นาที ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 195
18 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าตอน 17 ทุบวัง ปล้นคลังหลวง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 170
19 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 30 สิงหาคม 2566 "เช้าใจพระพุทธศาสนาใน 10 นาที" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 177
20 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ทุนมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 189
 
หน้า 1 จาก 5
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5508
Content : 3012
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8389485

facebook

Twitter


บทความเก่า