Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน OTs.Tharadon Rodkaeo 11631
2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตคนกรุง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2724
3 ชมรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2590
4 โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3262
5 ชมรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4617
6 การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือซิเมนต์ไทย Administrator 37425
7 การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพรคาบาน่า Administrator 14985
8 การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิธิฟู้ดส์ Administrator 11841
9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 9676
 
Home > Articles > เศรษฐกิจพอเพียง

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5654
Content : 3073
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8784378

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า