Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
articles.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 ทำงานมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6402
162 วัดอรุณราชวรราม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3351
163 เซเวน อีเลฟเว่น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4936
164 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5955
165 วันอัฎฐมีบูชา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 25285
166 เชิญร่วมทำบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3532
167 การปกป้องพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ของคนไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3252
168 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3383
169 ศาสตราจารย์(พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3637
170 วีรชัย พลาศรัย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3286
171 ติดตามอย่างมีสติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3013
172 เกาะเต่า ตำนานแห่งเกาะนรก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3239
173 ประชาธิปไตย ระบบคานอำนาจยังต้องคงอยู่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3322
174 ชีวิตที่พอเพียง : 1785a. “นายใน” สมัยรัชกาลที่ ๖ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6257
175 คู่กรรม : สดใสน้ำ ตาคลอ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3422
176 สงกรานต์ หนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3800
177 แผ่นดินที่สาม ประพันธ์โดย นายสมภพ จันทรประภา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3644
178 จีนมอง “ไท่กั๋ว” อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3036
179 แผ่นดินที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 12651
180 ธรรมาธิปไตย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 8624
 
หน้า 9 จาก 10
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5602
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8586828

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า