Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
articles.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ความสัมพันธ์เศรษฐกิจจีน-มาเลเซีย “แนบแน่น” แค่ไหน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13521
182 รัฐเข้าคุม เอกชนถอยไป ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15354
183 แนะนำหนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3378
184 ต้องเคารพภูมิสังคม พัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7430
185 ทรงรวบรวมองค์ความรู้เป็นระบบแล้วจึงทรงนำมาถ่ายทอด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3073
186 มิตรภาพ ไทย-ลาว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3188
187 หมดเวลาความขัดแย้งของประเทศไทยแล้ว ม.ล.ปนัดดา ดิศสกุล 4074
188 AEC ทำให้การพัฒนาประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2829
189 พระราชอำนาจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2623
190 ปัญหารื้อรังของสังคมไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2768
191 ปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 2280
 
หน้า 10 จาก 10
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5602
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8586775

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า