Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ร.3 พระบิดาแห่งการค้าไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
2 ซึ้งกินใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 105
3 King of Kings ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 127
4 An Everlasting Light -International artists ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 98
5 ร ๙ คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 120
6 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 198
7 เชื้อสายสุลต่านมุสลิมได้ขึ้นครองราชย์ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 191
8 เบื้องลึก การเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า รัชกาลที่ ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 206
9 รวมพระราชประวัติ ๙ รัชกาล ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 168
10 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 18 กบฎ 18 ศพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 163
11 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 20 ชะตากรรมนักโทษการเมือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 171
12 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน19 สังคม นิยม 0v,r] ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 167
13 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 16 ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 155
14 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 15 ครอบครัวเล็กๆ "มหิดล" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 127
15 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอนพิเศษ ความทรงจำของรั๙กาลที่ ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 147
16 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 13 แสงสุดท้ายที่หินลับ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 130
17 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 11 ปฎิวัติเลือด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 124
18 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 10 รัฐทาส และคนหนักโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 120
19 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 9 ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 111
20 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 8 คณะกรรมการราษฎร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 126
 
หน้า 1 จาก 50
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5508
Content : 3012
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8389518

facebook

Twitter


บทความเก่า