Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 13 ราชสกุลผู้สืบเชื้อสาย รัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 25
2 เหตุการณ์สำคัญในสมัย ร ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 23
3 รัชกาลที่ 3 เจ้าสัวผ๔้สร้างมรดก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 28
4 เรื่องราวหลังบัลลังค์สยามในยุค ร.3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 88
5 รัชกาลที่ 3 มหาเจษฎาบดินทร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 188
6 งานรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 201
7 พิธีประกาศสดุดดีเกียรติ บุคคลแห่งชาติ 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 257
8 มอบรางวัล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 346
9 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 เมษายน 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
10 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 เมษายน 2567 "ตีความประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 268
11 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 27 มีนาคม 2567 "พระพุทธศาสนาในประเทศไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 260
12 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 20 มีนาคม 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 528
13 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 มีนาคม 2567 "สมถกัมมัฎฐาน และ วิปัสสนากัมมัฎฐาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 260
14 เรื่องราวหลังบัลลังค์สยาม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 274
15 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 6 มีนาคม 2567 "ทุนมนุษย์กับการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 275
16 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ "ทุนมนุษย์ กับการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
17 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันแห่งความรัก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 330
18 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 "ความแตกต่างระหว่างคุณค่า และมูลค่า" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 324
19 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 มกราคม 2567 "การวัดคุณค่า ของ ความเป็นมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 349
20 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 มกราคม 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 346
 
หน้า 1 จาก 6
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5647
Content : 3072
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8762473

facebook

Twitter


บทความเก่า