Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 "การดำเนินงาน โครงการสี่เสาหลัก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 21
2 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 "ที่มาของโครงการสี่เสาหลัก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 53
3 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประเมินทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวได้อย่างไร ตอนที่ 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
4 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 มิถุนายน 2567 "นวัตกรรมสุขภาพ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 65
5 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นวัตกรรมสังคม 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
6 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 มิถุนายน 2567 "ประเมินทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวได้อย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 89
7 ประเภทของทุนมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 90
8 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 "การตระหนักรู้ กับการพัฒนา ทุนมนุษย์ ตอน 2 " ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 146
9 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 "การตระหนักรู้กับการพัฒนาทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 153
10 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 "การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้สมดุลกับ AI ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 195
11 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 "ทิศทางและผลการพัฒนา AI มีผลต่อมนุษย์อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 189
12 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 เมษายน สิทธิของมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 238
13 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 17 เมษายน 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 286
14 พิธีประกาศสดุดดีเกียรติ บุคคลแห่งชาติ 2567 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 315
15 ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 303
16 ความจำในอดีต ของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 746
17 บทความของ อาจารย์ รุจิระ บุนนาค เกี่ยวกับความเห็นของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 749
18 บทความสอนลูก จาก อนุวัต ลัภกิตโร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 746
19 นำเรื่อง 10 ปีย้อนหลัง มาเล่า ปัจจุบัน ยังเหมือนเดิมหรือไม่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 794
20 องค์กรการกุศล ในนิยามราชการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 758
 
หน้า 1 จาก 10
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5647
Content : 3072
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8762390

facebook

Twitter


บทความเก่า