Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 "พระบิดาแห่วก่ีแพทย์แผนไทย"

พิมพ์ PDF

รมช.สธ. เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พร้อมถวายราชสดุดี เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

 29/10/2566 |  86 | 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พร้อมนำคณะผู้บริหารร่วมถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรือง

              วันนี้ (29 ตุลาคม 2566) ที่ สวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

              นายสันติ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ โดยพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และการสาธารณสุข คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ก่อให้เกิดภูมิปัญญา ที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขของประเทศ จากครั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2374 ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ทรงทอดพระเนตรเห็นความชำรุด ปรัก หัก พัง ของพระอุโบสถ พระวิหาร รวมถึงภายในอาณาบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จึงมีพระบรมราชโองการและพระราชศรัทธาให้ปฎิสังขรณ์ และให้หมอหลวง หมอยา รวบรวมจารึกตำราการแพทย์แผนไทย ติดประดับไว้ตามศาลารายทั้ง 16 หลัง อาทิ แผนฝีดาษ แผนกุมาร แผนแม่ซื้อ เป็นต้น และจัดสร้างรูปฤๅษีดัดตนตั้งไว้ตามเขามอ รวม 16 เขามอ ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและเกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง เกิดอาชีพ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำรับยา และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

               “กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาถึงอนุชนรุ่นหลัง และจะน้อมนำแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษา อนุรักษ์ คุ้มครอง และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ” นายสันติกล่าว

            ด้านนายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการสำรวจรวบรวมตำรับ/ตำรา ภูมิปัญญาทั่วประเทศ มากกว่า 300,000 ตำรับ โดยได้ประกาศคุ้มครองเป็นตำรับตำราของชาติ 51,880 ตำรับ และนำเข้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ HMPIS 38,780 ตำรับ รวมทั้งมีการสังคายนาตำรับ/ตำราดังกล่าว เป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 324 ตำรับ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้รักษาผู้ป่วยทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รวมถึงนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในระบบบริการ การศึกษาวิจัย การเรียนการสอน และส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วประเทศ ให้มีความสะดวกในการขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/73891

image รูปภาพ


 
   

ซึ้งกินใจ

พิมพ์ PDF

 

King of Kings

พิมพ์ PDF

 


หน้า 3 จาก 552
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5508
Content : 3012
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8389551

facebook

Twitter


บทความเก่า